Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nivåskillnad Mälaren och Saltsjön

Flybild över slussen med Mälaren och Saltsjön
Flygbild över Slussen. Foto: Lennart Johansson
Indikator TEMA.1.3.1.4

Mälarens vattennivå ligger ca 70 cm över Saltsjön, räknat som årsmedelvärde för den senaste tioårsperioden. Medelvattenståndet i Mälaren är ca 417 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 86 cm i RH2000.

Skillnaden i vattennivå medför att det är möjligt att tappa ut vatten ur Mälaren för att undvika översvämningar. Nivåskillnaden förhindrar också att saltvatten tränger in i Mälaren, vilket kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Indikatorn visar den genomsnittliga skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön under året, uttryckt som årsmedelvärde i cm. Vattennivån i Mälaren beräknas som ett medelvärde för sex mätstationer - från Kungsör i väster till Stockholm i öster (Hammarbyslussen). Vattennivån i Saltsjön mäts vid Hammarbyslussen av Stockholms Hamnar.

Läs mer om SMHI:s och Stockholms Hamnars havsnivåmätningar nedan.

Differens vattennivå Mälaren och Saltsjön, årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (cm)

0

Årsvärden

1970

59

1

Årsvärden

1971

55

2

Årsvärden

1972

62

3

Årsvärden

1973

48

4

Årsvärden

1974

62

5

Årsvärden

1975

51

6

Årsvärden

1976

55

7

Årsvärden

1977

70

8

Årsvärden

1978

66

9

Årsvärden

1979

69

10

Årsvärden

1980

70

11

Årsvärden

1981

59

12

Årsvärden

1982

64

13

Årsvärden

1983

53

14

Årsvärden

1984

73

15

Årsvärden

1985

67

16

Årsvärden

1986

68

17

Årsvärden

1987

67

18

Årsvärden

1988

64

19

Årsvärden

1989

43

20

Årsvärden

1990

55

21

Årsvärden

1991

68

22

Årsvärden

1992

59

23

Årsvärden

1993

66

24

Årsvärden

1994

65

25

Årsvärden

1995

65

26

Årsvärden

1996

82

27

Årsvärden

1997

67

28

Årsvärden

1998

67

29

Årsvärden

1999

70

30

Årsvärden

2000

72

31

Årsvärden

2001

70

32

Årsvärden

2002

72

33

Årsvärden

2003

69

34

Årsvärden

2004

63

35

Årsvärden

2005

63

36

Årsvärden

2006

71

37

Årsvärden

2007

51

38

Årsvärden

2008

58

39

Årsvärden

2009

73

40

Årsvärden

2010

78

41

Årsvärden

2011

72

42

Årsvärden

2012

72

43

Årsvärden

2013

73

44

Årsvärden

2014

80

45

Årsvärden

2015

63

46

Årsvärden

2016

71

47

Årsvärden

2017

58

48

Årsvärden

2018

70

49

Årsvärden

2019

69

50

Årsvärden

2020

61

51

Årsvärden

2021

75

52

Årsvärden

2022

67

53

Årsvärden

2023

69

54

Linjär trend

1970

60

55

Linjär trend

2023

71

Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön är viktig, eftersom den påverkar möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren vid högvatten för att undvika översvämning. Nivåskillnaden är också intressant pga risk för saltvatteninträngning när havsnivån är extremt hög. Vattennivån i Saltsjön kan förändras snabbt pga variationer i lufttryck och vindar, medan Mälarens vattennivå förändras mer långsamt.

Diagrammet visar att den genomsnittliga nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön har ökat under den senaste 50-årsperioden. Medelvärdet för hela tidsserien är 65 cm, denna nivåskillnad har ökat till 68 cm för perioden 1991-2020. Det högsta värdet för den redovisade tidsperioden uppgår till 82 cm (1996), medan det lägsta var 43 cm (1989).

Den främsta orsaken till att nivåskillnaden ökat är att landhöjningen i Stockholm ännu är större än den globala havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker. Detta förhållande bedöms enligt SMHI råda fram till ca år 2050, varefter den årliga havsnivåhöjningen förväntas vara större än landhöjningen. Nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön kommer då gradvis att minska. Resonemanget ovan utgår från en bedömning om maximalt ca en meters global havsnivåhöjning till år 2100.