Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Maximal dygnstemperatur

Indikator TEMA.1.3.5.11

Indikatorn Maximal dygnstemperatur utgörs av varje års högsta uppmätta temperatur. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm, och utgör grund för beräkning av dygnsmaxvärden. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHI:s definition.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 29,8 °C.

Årets högsta temperatur uppmätt vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärden

1941

31,0

1

Årsvärden

1942

27,0

2

Årsvärden

1943

28,0

3

Årsvärden

1944

30,2

4

Årsvärden

1945

31,6

5

Årsvärden

1946

26,0

6

Årsvärden

1947

32,2

7

Årsvärden

1948

30,6

8

Årsvärden

1949

26,6

9

Årsvärden

1950

26,5

10

Årsvärden

1951

25,2

11

Årsvärden

1952

25,7

12

Årsvärden

1953

28,5

13

Årsvärden

1954

27,0

14

Årsvärden

1955

32,9

15

Årsvärden

1956

27,9

16

Årsvärden

1957

27,8

17

Årsvärden

1958

26,1

18

Årsvärden

1959

29,5

19

Årsvärden

1960

26,5

20

Årsvärden

1961

26,7

21

Årsvärden

1962

24,7

22

Årsvärden

1963

29,3

23

Årsvärden

1964

28,7

24

Årsvärden

1965

25,9

25

Årsvärden

1966

31,1

26

Årsvärden

1967

29,3

27

Årsvärden

1968

32,2

28

Årsvärden

1969

31,4

29

Årsvärden

1970

31,2

30

Årsvärden

1971

28,6

31

Årsvärden

1972

31,0

32

Årsvärden

1973

31,8

33

Årsvärden

1974

26,2

34

Årsvärden

1975

35,4

35

Årsvärden

1976

30,6

36

Årsvärden

1977

28,7

37

Årsvärden

1978

30,4

38

Årsvärden

1979

30,5

39

Årsvärden

1980

28,2

40

Årsvärden

1981

28,8

41

Årsvärden

1982

33,0

42

Årsvärden

1983

34,2

43

Årsvärden

1984

27,7

44

Årsvärden

1985

28,8

45

Årsvärden

1986

30,8

46

Årsvärden

1987

29,7

47

Årsvärden

1988

28,0

48

Årsvärden

1989

32,4

49

Årsvärden

1990

28,3

50

Årsvärden

1991

29,7

51

Årsvärden

1992

29,0

52

Årsvärden

1993

27,8

53

Årsvärden

1994

34,2

54

Årsvärden

1995

30,4

55

Årsvärden

1996

32,0

56

Årsvärden

1997

30,8

57

Årsvärden

1998

25,6

58

Årsvärden

1999

32,7

59

Årsvärden

2000

27,3

60

Årsvärden

2001

31,8

61

Årsvärden

2002

31,0

62

Årsvärden

2003

30,8

63

Årsvärden

2004

30,6

64

Årsvärden

2005

32,1

65

Årsvärden

2006

32,9

66

Årsvärden

2007

31,5

67

Årsvärden

2008

31,3

68

Årsvärden

2009

30,6

69

Årsvärden

2010

32,5

70

Årsvärden

2011

29,0

71

Årsvärden

2012

27,0

72

Årsvärden

2013

29,4

73

Årsvärden

2014

31,9

74

Årsvärden

2015

30,1

75

Årsvärden

2016

29,8

76

Årsvärden

2017

28,9

77

Årsvärden

2018

33,5

78

Årsvärden

2019

32,0

79

Årsvärden

2020

31,0

80

Linjär trend

1941

28,2

81

Linjär trend

2020

31,2

Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar den maximala dygnstemperaturen sedan 1941 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien uppvisar en stor variation från år till år, samtidigt som trenden visar en tydlig ökning. Under referensnormalperioden 1961–1990 var den maximala dygnstemperaturen i genomsnitt 29,8°C. Detta kan jämföras med 30,6°C under perioden 1991–2020, en ökning med 0,8°C.

Det är vanligast att årets högsta dygnstemperatur uppmäts i juli, detta har skett drygt hälften av åren i tidsserien. Näst vanligast är att det inträffar i juni, följt av augusti. Vid ett fåtal fall har det skett i maj. Den 8 augusti 1975 uppmättes tidsseriens högsta dygnstemperatur, 35,4°C.

Miljöförvaltningen genomförde 2019 en fördjupad analys av temperaturdata för Stockholm, läs rapporten här. En jämförelse mellan mätstationerna Observatorielunden (innerstad) och Högdalen (ytterstad) under perioden 1991–2019 visade att den maximala dygnstemperaturen var 2°C högre för mätstationen Observatorielunden jämfört med Högdalen. Detta är troligtvis ett resultat av den urbana värmeö-effekten i innerstadens tätbebyggda miljö, jämfört med ytterstaden som har mer grönska vilket sänker temperaturen.

Uppdaterad: 2021-04-15