Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tropiska dygn

Indikator TEMA.1.3.5.10

Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. Denna indikator redovisar antal dygn då minimitemperaturen inte understiger 20°C, enligt SMHIs definition av tropiska dygn. Ibland förekommer också begreppet "tropisk natt", men eftersom dygnets lägsta temperatur oftast infaller nattetid så sammanfaller oftast tropiskt dygn och tropisk natt.

För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 0,4 tropiska dygn per år.

Antal dygn då temperaturen inte understiger 20°C

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärden

1941

2

1

Årsvärden

1942

0

2

Årsvärden

1943

0

3

Årsvärden

1944

2

4

Årsvärden

1945

5

5

Årsvärden

1946

0

6

Årsvärden

1947

2

7

Årsvärden

1948

0

8

Årsvärden

1949

0

9

Årsvärden

1950

0

10

Årsvärden

1951

0

11

Årsvärden

1952

0

12

Årsvärden

1953

0

13

Årsvärden

1954

0

14

Årsvärden

1955

1

15

Årsvärden

1956

0

16

Årsvärden

1957

0

17

Årsvärden

1958

0

18

Årsvärden

1959

0

19

Årsvärden

1960

0

20

Årsvärden

1961

0

21

Årsvärden

1962

0

22

Årsvärden

1963

0

23

Årsvärden

1964

0

24

Årsvärden

1965

0

25

Årsvärden

1966

0

26

Årsvärden

1967

0

27

Årsvärden

1968

0

28

Årsvärden

1969

0

29

Årsvärden

1970

0

30

Årsvärden

1971

0

31

Årsvärden

1972

0

32

Årsvärden

1973

3

33

Årsvärden

1974

0

34

Årsvärden

1975

4

35

Årsvärden

1976

0

36

Årsvärden

1977

0

37

Årsvärden

1978

0

38

Årsvärden

1979

0

39

Årsvärden

1980

0

40

Årsvärden

1981

0

41

Årsvärden

1982

1

42

Årsvärden

1983

4

43

Årsvärden

1984

0

44

Årsvärden

1985

0

45

Årsvärden

1986

0

46

Årsvärden

1987

0

47

Årsvärden

1988

0

48

Årsvärden

1989

0

49

Årsvärden

1990

0

50

Årsvärden

1991

0

51

Årsvärden

1992

0

52

Årsvärden

1993

0

53

Årsvärden

1994

4

54

Årsvärden

1995

1

55

Årsvärden

1996

0

56

Årsvärden

1997

1

57

Årsvärden

1998

0

58

Årsvärden

1999

1

59

Årsvärden

2000

0

60

Årsvärden

2001

0

61

Årsvärden

2002

1

62

Årsvärden

2003

5

63

Årsvärden

2004

0

64

Årsvärden

2005

2

65

Årsvärden

2006

0

66

Årsvärden

2007

0

67

Årsvärden

2008

0

68

Årsvärden

2009

0

69

Årsvärden

2010

4

70

Årsvärden

2011

0

71

Årsvärden

2012

0

72

Årsvärden

2013

0

73

Årsvärden

2014

4

74

Årsvärden

2015

0

75

Årsvärden

2016

0

76

Årsvärden

2017

0

77

Årsvärden

2018

12

78

Årsvärden

2019

0

79

Årsvärden

2020

0

Datakälla: SMHI

Kommentar

Likt värmeböljor inträffar inte tropiska dygn varje år och antalet varierar från år till år. Ofta går tropiska dygn hand i hand med värmeböljor, men ett tropiskt dygn kan inträffa även utan att det är värmebölja och vise versa. Under år 2020 inträffade inte något tropiskt dygn i Stockholm.

För mätstationen Observatorielunden var antalet tropiska dygn per år i genomsnitt 0,4 under referensnormalperioden 1961–1990, jämfört med 1,2 under perioden 1991–2020.

År 2018 inträffade hela 12 tropiska dygn vid Observatorielunden, och det året är den främsta anledningen till den stora ökningen jämfört med referensperioden 1961–1990. Den 2 augusti 2018 uppmättes årets högsta minimitemperatur under ett dygn, 22,8°C.

Under juli år 2018 uppmättes även den högsta månadsmedeltemperaturen någonsin i Stockholm (22,5°C).

Uppdaterad: 2021-04-15