Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i grundvatten

Indikator TEMA.6.1.5

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm.

Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.

Median- och medelhalt av koppar i grundvatten.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2003, 2012
Senaste värdet:
2 µg/l (2012).
Utgångsvärde:
8,63 µg/l (1997).
Riktvärde:
5 µg/l.

Kommentar

Kopparhalterna i de två senaste grundvattenundersökningarna är avsevärt lägre jämfört med undersökningen 1997. Variation inom och mellan år kan förklaras av en förändrad kemisk belastning men också av regn och snösmältning. För att bedöma trenden krävs därför fler provtagningstillfällen.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>2000 µg/l

1

 Hög halt

1000–2000 µg/l

2

 Måttlig halt

200–1000 µg/l

3

 Låg halt

20–200 µg/l

4

 Mycket låg halt

<20 µg/l

Aktör
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-06-03