Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i grundvatten

Indikator TEMA.6.1.5

Miljöförvaltningen har genomfört fyra större undersökningar av grundvattnet i Stockholm.

Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.

Median- och medelhalt av koppar i grundvatten.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Medel

1997

12,6

1

Medel

2003

3,4

2

Medel

2012

3,6

3

Medel

2022

1,7

4

Median

1997

8,63

5

Median

2003

1,8

6

Median

2012

2

7

Median

2022

0,5

Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2003, 2012 och 2022.

Kommentar

Kopparhalterna i de två senaste grundvattenundersökningarna är avsevärt lägre jämfört med undersökningen år 1997. Variation inom och mellan år kan förklaras av en förändrad kemisk belastning men också av regn och snösmältning. För att bedöma trenden krävs därför fler provtagningstillfällen.