Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i sediment

Indikator TEMA.6.1.4

Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Koppar sprids till vattenområden genom regnvattnets kontakt med kopparmaterial, så som bromsbelägg i bilar och koppartak. Koppar används som biocid i båtbottenfärg och förekommer även i industriverksamheter som vid tillverkning av pappersmassa och metallsmältverk vilka orkar utsläpp till luften.

Redovisade halter av koppar i sediment har normaliserat för aktuell halt organiskt kol samt även korrigerats för en naturlig bakgrundhalt på 35 mg/kg. För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.

Koppar i ytsediment, TOC-normaliserade halter justerade för naturlig bakgrund

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 58

2016

1

Drevviken

 25

2017

2

Fiskarfjärden

 29

1997

3

Flaten

 2

2018

4

Judarn

 0

2017

5

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 157

2017

6

Kyrksjön

 0

2017

7

Lilla Värtan

 131

2021

8

Lillsjön

 32

2002

9

Långsjön

 52

2017

10

Magelungen

 1

2017

11

Riddarfjärden

 122

2018

12

Råcksta Träsk

 138

2016

13

Saltsjön

 181

2021

14

Trekanten

 106

2017

15

Ulvsundasjön

 176

2017

16

Årstaviken

 188

2018

Datakälla: Rapporter: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

Koppar i representativa punkter, halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt.

För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.