Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.6.1.7

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Digrammet visar filtrerad halt av koppar i ytvatten.
För att bedömma ekologisk status beräknas den biotillgängliga halten. Biotillgänglig halt redovisas här.

Koppar i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 1,7

2018

1

Bällstaån

 2,9

2018

2

Drevviken

 1,2

2018

3

Fiskarfjärden

 2,2

2016

4

Flaten

 0,8

2018

5

Görväln

 2,1

2016

6

Judarn

 0,8

2018

7

Kyrksjön

 0,3

2018

8

Lilla Värtan

 1,6

2018

9

Långsjön

 1,4

2018

10

Magelungen

 1,2

2018

11

Riddarfjärden

 2,4

2018

12

Råcksta Träsk

 2,9

2018

13

Saltsjön

 1,5

2018

14

Trekanten

 1,7

2018

15

Ulvsundasjön

 2,5

2018

16

Årstaviken

 2,2

2018

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-12-02