Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nonylfenol i rötslam

Indikator TEMA.6.10.2

Nonylfenol bildas som nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxilater, som används främst vid olika typer av rengöring. Nonylfenol är giftigt och skadar reproduktionen hos vattenlevande organismer. Användningen är förbjuden i EU men de finns fortfarande i importerade textilier. Tvättvatten från sådana textilier är den dominerande källan till reningsverken.

Medelkoncentration av nonylfenol i rötslam ifrån Henriksdal och Bromma reningsverk.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Totalt 3-årsmedel

1993

110

1

Totalt 3-årsmedel

1994

81

2

Totalt 3-årsmedel

1995

74

3

Totalt 3-årsmedel

1996

65

4

Totalt 3-årsmedel

1997

54

5

Totalt 3-årsmedel

1998

36

6

Totalt 3-årsmedel

1999

23

7

Totalt 3-årsmedel

2000

22

8

Totalt 3-årsmedel

2001

25

9

Totalt 3-årsmedel

2002

26

10

Totalt 3-årsmedel

2003

25

11

Totalt 3-årsmedel

2004

23

12

Totalt 3-årsmedel

2005

22

13

Totalt 3-årsmedel

2006

22

14

Totalt 3-årsmedel

2007

20

15

Totalt 3-årsmedel

2008

19

16

Totalt 3-årsmedel

2009

16

17

Totalt 3-årsmedel

2010

16

18

Totalt 3-årsmedel

2011

15

19

Totalt 3-årsmedel

2012

13

20

Totalt 3-årsmedel

2013

11

21

Totalt 3-årsmedel

2014

10

22

Totalt 3-årsmedel

2015

9,2

23

Totalt 3-årsmedel

2016

8,9

24

Totalt 3-årsmedel

2017

8,0

25

Totalt 3-årsmedel

2018

7,2

26

Totalt 3-årsmedel

2019

6,2

27

Totalt 3-årsmedel

2020

6,0

28

Bromma

1991

140

29

Bromma

1992

76

30

Bromma

1993

79

31

Bromma

1994

62

32

Bromma

1995

59

33

Bromma

1996

63

34

Bromma

1997

26

35

Bromma

1998

17

36

Bromma

1999

17

37

Bromma

2000

32

38

Bromma

2001

27

39

Bromma

2002

30

40

Bromma

2003

23

41

Bromma

2004

23

42

Bromma

2004

23

43

Bromma

2005

23

44

Bromma

2006

24

45

Bromma

2007

20

46

Bromma

2008

18

47

Bromma

2009

16

48

Bromma

2010

20

49

Bromma

2011

14

50

Bromma

2012

12

51

Bromma

2013

11

52

Bromma

2014

9,4

53

Bromma

2015

9,2

54

Bromma

2016

8,9

55

Bromma

2017

7,0

56

Bromma

2018

6,3

57

Bromma

2019

7,2

58

Bromma

2020

6,1

59

Henriksdal

1991

150

60

Henriksdal

1992

99

61

Henriksdal

1993

94

62

Henriksdal

1994

62

63

Henriksdal

1995

76

64

Henriksdal

1996

62

65

Henriksdal

1997

30

66

Henriksdal

1998

17

67

Henriksdal

1999

23

68

Henriksdal

2000

24

69

Henriksdal

2001

26

70

Henriksdal

2002

24

71

Henriksdal

2003

23

72

Henriksdal

2004

20

73

Henriksdal

2004

20

74

Henriksdal

2005

21

75

Henriksdal

2006

22

76

Henriksdal

2007

16

77

Henriksdal

2008

16

78

Henriksdal

2009

15

79

Henriksdal

2010

15

80

Henriksdal

2011

11

81

Henriksdal

2012

12

82

Henriksdal

2013

9,9

83

Henriksdal

2014

8,5

84

Henriksdal

2015

8,4

85

Henriksdal

2016

9,5

86

Henriksdal

2017

5,6

87

Henriksdal

2018

6,4

88

Henriksdal

2019

6,0

89

Henriksdal

2020

5,0

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Vi har haft en klart nedåtgående trend för nonylfenol som nu ser ut att ha mattats av. EU har beslutat om ett gränsvärde för nonylfenol i importerade textilier som ska börja gälla år 2021 vilket förhoppningsvis kommer att påskynda nedgången ytterligare eftersom nonylfenol till största delen tillförs reningsverken via tvätt av textilier.

Något gränsvärde för nonylfenol vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte. Riktvärdet för Nonylfenol var tidigare 50 mg/kg TS.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09