Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PAH

Tema TEMA.6.5

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp av cancerogena ämnen som bildas vid förbränning. De släpps också ut från slitage av bildäck.

PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi i dagsläget känner till. PAH:er metaboliseras i kroppen till mutagena ämnen, mutationerna kan i sin tur leda till utveckling av cancer.

PAH bildas då kol eller kolväten förbränns utan tillräcklig tillgång på syre. PAH återfinns i oljor och i avgaser från förbränning. En stor källa för PAH i rötslammet är biltrafiken via trafikdagvattnet. Människor kan också få i sig PAH från kosten eftersom de bildas vid stekning och grillning av mat.
Den dominerande källan till PAH i Stockholm är vägtrafik.