Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Information och dialog

affisch på stan
Kampanj på stan, december 2017.
Åtgärdsområde KP.2

Vision: Aktörer i Stockholm har den information de behöver för att kunna undvika hälso- och miljöfarliga ämnen.

För att uppnå visionen krävs att:

  • prioriterade målgrupper och kommunikationskanaler identifieras,
  • staden som avsändare har tillräcklig kunskap om källor och orsakssamband för att formulera rätt budskap till rätt målgrupp,
  • staden bedriver ett aktivt informations- och dialogarbete som underlättar för stadens anställda, verksamhetsutövare och konsumenter att göra giftfria val,
  • informationen når ut till målgrupperna.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt kemikalieplanen

0

Genomförd
2.1 Övergripande kommunikationsplan

Genomförd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2015

Kemikaliecentrum, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder enligt kemikalieplanen

1

Genomförd
2.2 Genomföra kommunikationsaktiviteter

Genomförd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2

Genomförd
2.3 Följa upp aktiviteterna

Genomförd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Informationsaktiviteter

3

Förslag till åtgärd
1.4 Genomföra seminarier för handelsföretag

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

Kemikaliecentrum

Informationsaktiviteter

4

Förslag till åtgärd
Delta på byggmässor

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

2019

Kemikaliecentrum

Informationsaktiviteter

5

Förslag till åtgärd
Information till förskolor

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

2019

Kemikaliecentrum

Informationsaktiviteter

6

Förslag till åtgärd
Forum för kemikaliesmart byggande

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

2019

Kemikaliecentrum

Informationsaktiviteter

7

Förslag till åtgärd
Forum för kemikaliesmart handel

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

2019

Kemikaliecentrum

Informationsaktiviteter

8

Förslag till åtgärd
Hemsida och sociala medier

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

2019

Kemikaliecentrum

Informationsaktiviteter

9

Förslag till åtgärd
Kampanj - Kemikaliesmart frisör

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

2018

Miljöförvaltningen

Informationsaktiviteter

10

Förslag till åtgärd
Kampanj - Kemikaliesmart hem

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

2019

Kemikaliecentrum

Informationsaktiviteter

11

Genomförd
Kampanj - Sjöeffekten

Genomförd

Informationsaktiviteter

2019

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Informationsaktiviteter

12

Genomförd
Kampanj - hushållskemikalier

Genomförd

Informationsaktiviteter

2015

Stockholm Vatten och Avfall

Informationsaktiviteter

13

Genomförd
Biltvättarhelg

Genomförd

Informationsaktiviteter

2018

Stockholm Vatten och Avfall

Informationsaktiviteter

14

Genomförd
Kampanj - kosmetiskt avfall

Genomförd

Informationsaktiviteter

2017

Stockholm Vatten och Avfall

Informationsaktiviteter

15

Förslag till åtgärd
Kampanj - kadmium i konstnärsfärger

Förslag till åtgärd

Informationsaktiviteter

Stockholm Vatten och Avfall

Informationsaktiviteter

16

Genomförd
Broschyr med miljötips

Genomförd

Informationsaktiviteter

2016

Stockholm Vatten och Avfall

Uppdaterad: 2021-04-08