Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögiftsövervakning

Foto: Erik Wijnbladh
Foto: Erik Wijnbladh
Åtgärdsområde KP.7

Vision: Staden har tillräcklig kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnens källor och förekomst för att bedöma och minska risker för människa och miljö.

För att uppnå visionen krävs att:

  • staden har övervakningsprogram som mäter förekomsten av föroreningar i den yttre och inre miljön, särskilt i miljöer där barn vistas,
  • de viktigaste källorna till farliga ämnen i staden är identifierade och kvantifierade.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt kemikalieplanen

0

Förslag till åtgärd
7.1 Uppdatera övervakning av kemisk status i vattenmiljön

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2015

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

1

Förslag till åtgärd
7.2 Utveckla övervakningen av slam

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2

Förslag till åtgärd
7.3 Miljögiftsövervakning barn

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

3

Förslag till åtgärd
7.4 Sammanställa viktiga källor för utvalda ämnen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

4

Förslag till åtgärd
7.5 Redovisa resultat från övervakningen på miljöbarometern

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Uppdaterad: 2021-04-08