Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stöd till implementeringen av kemikalieplanen

Flera kemikalieplaner
Åtgärdsområde KP.1

Dessa åtgärder beskriver hur kemikalieplanen ska kommuniceras, genomföras och följas upp.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt kemikalieplanen

0

Förslag till åtgärd
1.1 Kompetensstöd genom kemikaliecentrum

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

1

Förslag till åtgärd
1.2 Lansera och informera om kemikalieplanen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2

Förslag till åtgärd
1.3 Skapa nätverk och mötesplatser

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt kemikalieplanen

3

Förslag till åtgärd
1.4 Etablera och upprätthålla kontakt med vetenskapligt råd

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

Kemikaliecentrum

Uppdaterad: 2021-04-08