Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mer solenergi

Mål MP.1.5

Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka.

Genom egen el- eller värmeproduktion baserad på solenergi bidrar staden till att andelen förnybar energiproduktion ökar. Tillsammans med att staden enbart köper miljömärkt el verkar staden långsiktigt pådrivande för miljöanpassningen av elproduktionen i Sverige och Europa.

Delmålet kan nås genom att:

  • Under programperioden öka stadens el- och värmeproduktion baserad på solenergi med femtio procent jämfört med referensåret 2015.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Idrottsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Stockholms Hamn
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2021-04-08