Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fågelarter i bebyggd miljö

Sjöfåglar som får mat
Fågelmatning vintertid vid Strömmen. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.4.3.3.1

Indikatorn visar antalet fågelarter som förekommer i bebyggd miljö. Med "Bebyggd miljö" avses här den tätbebyggda staden innanför tullarna, d.v.s. Södermalm, Reimersholme, Lilla Essingen, Kungsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsholmen, Kastellholmen, Helgeandsholmen samt Strömsborg. "Häckfåglar" innebär fågelarter som uppfyller kriterier för möjlig, trolig eller säker häckning. "Besökande fåglar" är arter som setts födosöka, rasta eller uppehålla sig i staden.

Antal naturligt förekommande fågelarter i bebyggd miljö

Rad-id Förekomst Senaste värdet (arter) Datum

0

Totalt

 112

2017

1

Häckfåglar

 62

2017

2

Besökande fåglar

 50

2017

Datakälla: Den nationella databasen Artportalen samt ArtArken, Stockholms artdata-arkiv, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Antalet fågelarter som visar något tecken på häckning i stenstadens grönytor har hållit sig omkring 60-70 under perioden år 2012 till 2017. Ytterligare ett drygt 40-tal arter har besökt stenstaden utan att häcka. Siffrorna baseras på frivilliginsatser från rapportörer till den nationella online-databasen Artportalen.

Uppföljningen ingår i stadens test av den internationella mätmetoden för biologisk mångfald i urban miljö, det så kallade Singapore Index on Cities Biodiverity (CBI).

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-05-16