Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fågelarter i bebyggd miljö

Sjöfåglar som får mat
Fågelmatning vintertid vid Strömmen. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.4.3.3.1

Indikatorn visar antalet fågelarter som förekommer i bebyggd miljö. Med "Bebyggd miljö" avses här den tätbebyggda staden innanför tullarna, d.v.s. Södermalm, Reimersholme, Lilla Essingen, Kungsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsholmen, Kastellholmen, Helgeandsholmen samt Strömsborg. "Häckfåglar" innebär fågelarter som uppfyller kriterier för möjlig, trolig eller säker häckning. "Besökande fåglar" är arter som setts födosöka, rasta eller uppehålla sig i staden.

Antal naturligt förekommande fågelarter i bebyggd miljö

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Totalt

2010

112

1

Totalt

2012

118

2

Totalt

2013

115

3

Totalt

2014

112

4

Totalt

2015

102

5

Totalt

2016

104

6

Totalt

2017

112

7

Besökande fåglar

2010

51

8

Besökande fåglar

2012

52

9

Besökande fåglar

2013

43

10

Besökande fåglar

2014

45

11

Besökande fåglar

2015

34

12

Besökande fåglar

2016

44

13

Besökande fåglar

2017

50

14

Häckfåglar

2010

61

15

Häckfåglar

2012

66

16

Häckfåglar

2013

72

17

Häckfåglar

2014

67

18

Häckfåglar

2015

68

19

Häckfåglar

2016

60

20

Häckfåglar

2017

62

Datakälla: Den nationella databasen Artportalen samt ArtArken, Stockholms artdata-arkiv, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Antalet fågelarter som visar något tecken på häckning i stenstadens grönytor har hållit sig omkring 60-70 under perioden år 2012 till 2017. Ytterligare ett drygt 40-tal arter har besökt stenstaden utan att häcka. Siffrorna baseras på frivilliginsatser från rapportörer till den nationella online-databasen Artportalen.

Uppföljningen ingår i stadens test av den internationella mätmetoden för biologisk mångfald i urban miljö, det så kallade Singapore Index on Cities Biodiverity (CBI).

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-05-16