Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Salamanderdammen i Judarskogen

Besök av skolklass vid dammens invigning. Foto: Magnus Sannebro
Besök av skolklass vid dammens invigning. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.9.1.1

Under 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen en ny groddamm om 200 kvadratmeter öster om sjön Judarn i Judarskogens naturreservat. Groddammen har fått namnet Salamanderdammen då den hyser både den större och mindre vattensalamandern.

Judarskogens naturreservat är rikt på groddjur och hyser den ovanliga och skyddade större vattensalamandern. Dammen anlades inom ramen för projektet "Stockholms nya groddammar" och finansierades av Miljömiljarden och Länsstyrelsen via statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Syftet var att den skulle bidra till förbättrade förutsättningar för den större vattensalamandern och andra groddjur i området. Dammen drar även till sig många besökare.

Resultat

Groddjur

Under 2007 har lek av mindre vattensalamander observerats. Under 2008 påträffades vuxna individer av mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda (Södertörnsekologernas groddjursprojekt). Under 2016 har den ovanliga åkergrodan observerats i dammen (artportalen).

Återetablering av större vattensalamander

År 2009 inleddes ett projekt med återetablering av större vattensalamander i Judarskogen, vilket resulterade i att en ny population nu har bildats. Salamanderleken följdes upp av miljöförvaltningen 2012 och 2013. År 2013 räknades totalt 425 årsungar av större vattensalamander in.

Tack vare de goda resultatet gick Stockholms stad år 2015 vidare med att försöka etablera större vattensalamander även vid Kyrksjön.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Aktör
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema