Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Farsta - groddamm "Forsåndammen"

Åtgärd TEMA.4.9.3.11

Forsåndammen är belägen på ängsmark intill vattendraget Forsån, som förbinder Magelungen med Drevviken. I samband med anläggandet av dammen introducerades ett litet bestånd av vanlig groda och under juli 2007 observerades både romsamlingar och yngel. Efter 2007 har däremot inga groddjur observerats.

Forsåndammen anlades i februari 2007 inom ramen för projektet "Stockholms nya groddammar" (2006-2007). Vattenförsörjningen är dock numera avbruten, vilket innebär att dammen emellanåt torkar ut. Forsåndammen är därför i behov av vidare utgrävning.

Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema