Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Projekt Stockholms nya groddammar

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Artikel TEMA.4.3.1.

Åren 2006-2007 anlade Idrottsförvaltningen 13 groddammar med stöd av LONA-bidrag från Länsstyrelsen.

Totalt anlades 13 groddammar varav två större (cirka 200 kvm) så kallade salamanderdammar och 11 mindre (30-45 kvm). Dammarna grävdes i februari 2007, blev cirka 1,5 meter djupa, vilket ska vara tillräckligt för att undvika uttorkning under sensommaren. Dammarna har karterats och undersökts under våren 2007 i ett examensarbete för att erhålla en grund för en utvärdering. Vattennivån i dammarna följer grundvattennivån, som efter sommaren 2007 var låg, men ingen av dammarna verkar riskera att helt torka ut.

Dammarna finns vid följande vattenområden: Råcksta träsk, Mälaren vid Kanaan, Judarn (två stycken varav en stor), Kyrksjön, Lillsjön, Laduviken, Långsjön, Magelungen (Fagersjö), Forsån, Drevviken (Sköndal), Ältasjön och Nackareservatet (Björkhagens golfbana).

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Aktör
  • Miljöförvaltningen
  • Rädda Långsjöns grodor
  • Stockholms herpetologiska förening
Kontakt
Uppdaterad: 2016-07-15