Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Majroskogen - groddamm "Majrodammen"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.9.3.9

Majrodammen är belägen i den norra delen av Majroskogen. Området består av kuperad hällmark och dammen anlades där det tidigare fanns ett igenvuxet vitmossekärr. Bevarandestatusen för groddjur i Majroskogen har hittills varit dålig, så anläggandet av Majrodammen är ett försök till att vända den negativa trenden genom att erbjuda en reproduktionslokal. Det geografiska läget innebär även att spridning mellan Majroskogen och Svedmyraskogen möjliggörs för framtida groddjurspopulationer.

Majrodammen anlades 2012 inom ramen för projektet "Groddjur i Stockholm" (2011-2013). Arbetet utfördes med en maskin med mindre larvfötter och schaktmassorna placerades längs med dammens långsidor. Innan 2010 fanns det en stor population av vanlig groda i Majroskogen, men efter anläggandet av SLs bussdepå har populationen minskat drastiskt. I och med Majrodammen finns förhoppningar om att groddjurspopulationen åter ska bli livskraftig. Dammen bör dock groddjursanpassas ytterligare för maximal utdelning.

Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema