Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vegetationsklädda belysningsstolpar

Inte bara som i sagan om "Jack och bönstjälken"...
Inte bara som i sagan om "Jack och bönstjälken"...
Åtgärd TEMA.4.10.29

Få in det gröna i stadstrafik utan att det tar markyta! Med hjälp av ”gröna vajern” kan vanliga belysningsstolpar kläs in i grönska. Förutom det rent estetiska värdet skapas också mikromiljöer för insekter och därigenom föda för fåglar och fladdermöss.