Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Jätteeken Prins Eugens ek

Artikel TEMA.4.1.5.

Prins Eugens ek växer i parken norr om Prins Eugens Waldemarsudde på Södra Djurgården och har fått sitt namn efter Prins Eugen. Eken anses vara den största levande eken på Djurgården och i hela Stockholms stad.

Trädet är förtecknat som naturminne nr 633 i Sernanders ”Stockholmstraktens natur- och kulturminnen” från 1935. Jätteeken är idag inte formellt lagskyddad som naturminne enligt miljöbalken, och inga nya planer finns för detta. Trädet står dock inom Nationalstadsparken och har därmed ändå ett särskilt skydd i miljöbalken. En viss skötsel av tidigare föreslagna naturminnen bör ske så att dessa förblir skyddsvärda och synliga för allmänheten. Till exempel bör slyröjning ske och i flera fall är det aktuellt att skylta upp och informera om objekten gentemot allmänheten.

Uppdaterad: 2018-05-25