Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Konferens om spridningsbarriärer och vandringshinder

Åtgärd TEMA.4.5.14

För att förbättra kunskapsläget och samtidigt hitta lämpliga lösningar på fragmenteringsproblemen i staden anordnades en nationell konferens om spridningsbarriärer och vandringshinder år 2002. Konferensen hölls i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. Myndigheter, forskare och tekniska utförare bjöds in till konferensen.

Resultat

160 deltagare kom från hela landet. Nya kontakter med forskare och olika yrkesgrupper, värdefulla för det fortsatta arbetet med att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i Stockholm erhölls.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Naturhistoriska riksmuseet
Kontakt
Uppdaterad: 2016-05-31