Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Pocketbok om biologisk mångfald

Åtgärd TEMA.4.5.13

I samarbete med Naturskyddsföreningen producerades år 2002 "Naturens nollåttor" - en lättillgänglig och attraktiv pocketbok i fickformat av författaren Fredrik Sjöbergs och illustrationer av Ulf Lundqvist. Boken handlar om mer eller mindre vanliga och/eller spektakulära växter och djur i Stockholms innerstad. SNF bekostade text och illustrationer. Miljöförvaltningen bekostade formgivning och tryck. Media inbjöds att delta vid en pressrelease.

Resultat

Boken fick mycket uppskattning, såväl bland sakkunniga och sådana som kanske för första gången stiftat bekantskap med området ifråga. Boken uppmärksammades av enskilda, i dagspressen, facktidningar och radio. Boken är tyvärr slut men finns att låna på bibliotek.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Naturskyddsföreningen
Kontakt
Uppdaterad: 2018-11-15