Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve - kustvatten

Indikator TEMA.3.2.2.2.3

Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i kust- och havsvatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I öppet hav tycks kväve i allmänhet vara det begränsande näringsämnet.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Brunnsviken

1976

1,10

1

Brunnsviken

1977

1,20

2

Brunnsviken

1978

1,00

3

Brunnsviken

1979

1,00

4

Brunnsviken

1980

1,00

5

Brunnsviken

1981

1,10

6

Brunnsviken

1982

1,05

7

Brunnsviken

1983

1,07

8

Brunnsviken

1984

1,00

9

Brunnsviken

1985

1,05

10

Brunnsviken

1986

1,00

11

Brunnsviken

1987

0,90

12

Brunnsviken

1988

0,93

13

Brunnsviken

1989

0,92

14

Brunnsviken

1990

0,92

15

Brunnsviken

1991

0,74

16

Brunnsviken

1992

0,72

17

Brunnsviken

1993

0,78

18

Brunnsviken

1994

0,72

19

Brunnsviken

1995

0,70

20

Brunnsviken

1996

0,60

21

Brunnsviken

1997

0,67

22

Brunnsviken

1998

0,62

23

Brunnsviken

1999

0,65

24

Brunnsviken

2000

0,62

25

Brunnsviken

2001

0,61

26

Brunnsviken

2002

0,56

27

Brunnsviken

2003

0,51

28

Brunnsviken

2004

0,51

29

Brunnsviken

2005

0,51

30

Brunnsviken

2006

0,57

31

Brunnsviken

2007

0,61

32

Brunnsviken

2008

0,70

33

Brunnsviken

2009

0,65

34

Brunnsviken

2010

0,70

35

Brunnsviken

2011

0,59

36

Brunnsviken

2012

0,57

37

Brunnsviken

2013

0,52

38

Brunnsviken

2014

0,61

39

Brunnsviken

2015

0,60

40

Brunnsviken

2016

0,56

41

Brunnsviken

2017

0,53

42

Brunnsviken

2018

0,60

43

Brunnsviken

2019

0,59

44

Brunnsviken

2020

0,56

45

Brunnsviken

2022

0,49

46

Djurgårdsbrunnsviken

1977

1,00

47

Djurgårdsbrunnsviken

1978

0,98

48

Djurgårdsbrunnsviken

1979

0,87

49

Djurgårdsbrunnsviken

1980

0,85

50

Djurgårdsbrunnsviken

1981

0,80

51

Djurgårdsbrunnsviken

1982

0,88

52

Djurgårdsbrunnsviken

1983

0,88

53

Djurgårdsbrunnsviken

1984

0,83

54

Djurgårdsbrunnsviken

1985

0,75

55

Djurgårdsbrunnsviken

1986

0,83

56

Djurgårdsbrunnsviken

1987

0,73

57

Djurgårdsbrunnsviken

1988

0,82

58

Djurgårdsbrunnsviken

1989

0,77

59

Djurgårdsbrunnsviken

1990

0,95

60

Djurgårdsbrunnsviken

1991

0,90

61

Djurgårdsbrunnsviken

1992

0,92

62

Djurgårdsbrunnsviken

1993

0,92

63

Djurgårdsbrunnsviken

1994

0,94

64

Djurgårdsbrunnsviken

1995

0,84

65

Djurgårdsbrunnsviken

1996

0,79

66

Djurgårdsbrunnsviken

1997

0,75

67

Djurgårdsbrunnsviken

1998

0,76

68

Djurgårdsbrunnsviken

1999

0,69

69

Djurgårdsbrunnsviken

2000

0,64

70

Djurgårdsbrunnsviken

2001

0,65

71

Djurgårdsbrunnsviken

2002

0,60

72

Djurgårdsbrunnsviken

2003

0,59

73

Djurgårdsbrunnsviken

2004

0,49

74

Djurgårdsbrunnsviken

2005

0,47

75

Djurgårdsbrunnsviken

2006

0,53

76

Djurgårdsbrunnsviken

2007

0,61

77

Djurgårdsbrunnsviken

2008

0,74

78

Djurgårdsbrunnsviken

2009

0,70

79

Djurgårdsbrunnsviken

2010

0,68

80

Djurgårdsbrunnsviken

2011

0,51

81

Djurgårdsbrunnsviken

2012

0,51

82

Djurgårdsbrunnsviken

2013

0,57

83

Djurgårdsbrunnsviken

2014

0,76

84

Djurgårdsbrunnsviken

2015

0,78

85

Djurgårdsbrunnsviken

2016

0,77

86

Djurgårdsbrunnsviken

2017

0,74

87

Djurgårdsbrunnsviken

2018

0,80

88

Djurgårdsbrunnsviken

2019

0,82

89

Djurgårdsbrunnsviken

2020

0,73

90

Djurgårdsbrunnsviken

2022

0,57

91

Hammarby sjö

1994

0,79

92

Hammarby sjö

1995

0,77

93

Hammarby sjö

1996

0,72

94

Hammarby sjö

1997

0,72

95

Hammarby sjö

1998

0,71

96

Hammarby sjö

1999

0,64

97

Hammarby sjö

2000

0,64

98

Hammarby sjö

2001

0,62

99

Hammarby sjö

2002

0,62

100

Hammarby sjö

2003

0,60

101

Hammarby sjö

2004

0,56

102

Hammarby sjö

2005

0,56

103

Hammarby sjö

2006

0,60

104

Hammarby sjö

2007

0,68

105

Hammarby sjö

2008

0,71

106

Hammarby sjö

2009

0,75

107

Hammarby sjö

2010

0,70

108

Hammarby sjö

2011

0,64

109

Hammarby sjö

2012

0,57

110

Hammarby sjö

2013

0,57

111

Hammarby sjö

2014

0,64

112

Hammarby sjö

2015

0,65

113

Hammarby sjö

2016

0,65

114

Hammarby sjö

2017

0,63

115

Hammarby sjö

2018

0,65

116

Hammarby sjö

2019

0,64

117

Hammarby sjö

2020

0,63

118

Hammarby sjö

2022

0,62

119

Husarviken

1979

1,30

120

Husarviken

1980

1,30

121

Husarviken

1981

1,30

122

Husarviken

1991

1,39

123

Husarviken

1992

1,77

124

Husarviken

1993

2,05

125

Husarviken

1994

1,85

126

Husarviken

1995

1,46

127

Husarviken

1996

1,10

128

Husarviken

1997

0,97

129

Husarviken

1998

0,91

130

Husarviken

1999

0,82

131

Husarviken

2000

0,74

132

Husarviken

2001

0,95

133

Husarviken

2002

0,91

134

Husarviken

2003

0,86

135

Husarviken

2004

0,64

136

Husarviken

2005

0,68

137

Husarviken

2006

0,70

138

Husarviken

2007

0,79

139

Husarviken

2008

1,03

140

Husarviken

2009

1,20

141

Husarviken

2010

1,30

142

Husarviken

2011

1,00

143

Husarviken

2012

1,30

144

Husarviken

2013

1,30

145

Husarviken

2014

1,30

146

Husarviken

2015

1,53

147

Husarviken

2016

1,53

148

Husarviken

2017

1,53

149

Husarviken

2018

1,25

150

Husarviken

2019

2,25

151

Husarviken

2020

2,06

152

Husarviken

2022

0,72

153

Lilla Värtan

1977

0,73

154

Lilla Värtan

1978

1,30

155

Lilla Värtan

1979

1,10

156

Lilla Värtan

1980

0,90

157

Lilla Värtan

1981

0,63

158

Lilla Värtan

1982

0,78

159

Lilla Värtan

1983

0,85

160

Lilla Värtan

1984

0,87

161

Lilla Värtan

1985

0,82

162

Lilla Värtan

1986

0,80

163

Lilla Värtan

1987

0,74

164

Lilla Värtan

1988

0,64

165

Lilla Värtan

1989

0,85

166

Lilla Värtan

1990

1,02

167

Lilla Värtan

1991

0,99

168

Lilla Värtan

1992

0,94

169

Lilla Värtan

1993

0,88

170

Lilla Värtan

1994

0,93

171

Lilla Värtan

1995

0,78

172

Lilla Värtan

1996

0,63

173

Lilla Värtan

1997

0,57

174

Lilla Värtan

1998

0,60

175

Lilla Värtan

1999

0,57

176

Lilla Värtan

2000

0,62

177

Lilla Värtan

2001

0,58

178

Lilla Värtan

2002

0,58

179

Lilla Värtan

2003

0,50

180

Lilla Värtan

2004

0,46

181

Lilla Värtan

2005

0,49

182

Lilla Värtan

2006

0,53

183

Lilla Värtan

2007

0,58

184

Lilla Värtan

2008

0,54

185

Lilla Värtan

2009

0,59

186

Lilla Värtan

2010

0,59

187

Lilla Värtan

2011

0,53

188

Lilla Värtan

2012

0,53

189

Lilla Värtan

2013

0,50

190

Lilla Värtan

2014

0,58

191

Lilla Värtan

2015

0,57

192

Lilla Värtan

2016

0,58

193

Lilla Värtan

2017

0,60

194

Lilla Värtan

2018

0,61

195

Lilla Värtan

2019

0,57

196

Lilla Värtan

2020

0,52

197

Lilla Värtan

2022

0,49

198

Saltsjön

1976

0,86

199

Saltsjön

1977

1,00

200

Saltsjön

1978

1,10

201

Saltsjön

1979

0,93

202

Saltsjön

1980

0,75

203

Saltsjön

1981

0,87

204

Saltsjön

1982

1,03

205

Saltsjön

1983

0,92

206

Saltsjön

1984

0,83

207

Saltsjön

1985

0,68

208

Saltsjön

1986

0,90

209

Saltsjön

1987

0,88

210

Saltsjön

1988

0,88

211

Saltsjön

1989

0,95

212

Saltsjön

1990

1,20

213

Saltsjön

1991

1,22

214

Saltsjön

1992

1,33

215

Saltsjön

1993

1,19

216

Saltsjön

1994

1,22

217

Saltsjön

1995

0,92

218

Saltsjön

1996

0,77

219

Saltsjön

1997

0,68

220

Saltsjön

1998

0,67

221

Saltsjön

1999

0,61

222

Saltsjön

2000

0,62

223

Saltsjön

2001

0,62

224

Saltsjön

2002

0,60

225

Saltsjön

2003

0,56

226

Saltsjön

2004

0,51

227

Saltsjön

2005

0,50

228

Saltsjön

2006

0,53

229

Saltsjön

2007

0,62

230

Saltsjön

2008

0,64

231

Saltsjön

2009

0,67

232

Saltsjön

2010

0,60

233

Saltsjön

2011

0,56

234

Saltsjön

2012

0,53

235

Saltsjön

2013

0,55

236

Saltsjön

2014

0,57

237

Saltsjön

2015

0,62

238

Saltsjön

2016

0,64

239

Saltsjön

2017

0,69

240

Saltsjön

2018

0,73

241

Saltsjön

2019

0,72

242

Saltsjön

2020

0,63

243

Saltsjön

2022

0,61

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Kvävehalterna är förhöjda i Stockholms kustvatten och statusen är otillfredsställande eller måttlig. De högsta halterna uppmäts i Husarviken, vars kvävehalter har ökat sedan 2004. Kvävehalterna i övriga vatten är relativt oförändrade över tid. En viss nedåtgående trend kan ses i alla vatten de senaste åren, undantaget Husarviken.