Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Saltsjön

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li
Tema TEMA.3.2.2.1

Med Saltsjön avses vattenområdet från Slussen och Strömbron i väster till Blockhusudden i öster. Stränderna är branta och vattendjupet är stort, som mest 40 meter vid Blockhusudden. Utflödet från Mälaren kommer till allra största delen genom Norrström, vid höga flöden också genom Karl Johan-slussen och vid mycket höga flöden genom Hammarbyslussen.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Marksanering på Beckholmen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2014

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Fysiska åtgärder

1

Genomförs kontinuerligt
Fågelmatning vintertid vid Strömmen

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Genomförs kontinuerligt
Regelbunden städning av bottnarna

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

FK Strömstararna, Idrottsförvaltningen, Stockholms Hamn

Fysiska åtgärder

3

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

5

Genomförd
Läkemedelsrester i Stockholms avloppsvatten

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2010

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

6

Genomförd
Utreda alternativa platser för snötippning

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Trafikkontoret

Miljöövervakning och utredning

7

Pågående
Fiskvandringsled vid Slussen

Pågående

Miljöövervakning och utredning

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

8

Förslag till åtgärd
Saltsjön, bräddreducerande åtgärder

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

9

Förslag till åtgärd
Utred bakteriespridning från reningsverk

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Tema