Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Saltsjön

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li
Tema TEMA.3.2.2.1

Med Saltsjön avses vattenområdet från Slussen och Strömbron i väster till Blockhusudden i öster. Stränderna är branta och vattendjupet är stort, som mest 40 meter vid Blockhusudden. Utflödet från Mälaren kommer till allra största delen genom Norrström, vid höga flöden också genom Karl Johan-slussen och vid mycket höga flöden genom Hammarbyslussen.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Marksanering på Beckholmen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2014

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Fysiska åtgärder

1

Genomförs kontinuerligt
Fågelmatning vintertid vid Strömmen

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Genomförs kontinuerligt
Regelbunden städning av bottnarna

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

FK Strömstararna, Idrottsförvaltningen, Stockholms Hamn

Fysiska åtgärder

3

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

5

Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

6

Genomförd
Läkemedelsrester i Stockholms avloppsvatten

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2010

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

7

Genomförd
Utreda alternativa platser för snötippning

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Trafikkontoret

Miljöövervakning och utredning

8

Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2008

Stadsbyggnadskontoret

Miljöövervakning och utredning

9

Förslag till åtgärd
Anlägga ny fiskväg vid ombyggnaden av Slussen

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

10

Förslag till åtgärd
Saltsjön, bräddreducerande åtgärder

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

11

Förslag till åtgärd
Utred bakteriespridning från reningsverk

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Tema