Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Anlägga våtmark

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.15

Mellan järnvägen och E4an i Solna utreds om möjligheter finns att på ett säkert och ändamålsenligt sätt går att anlägga en våtmark.

Vatten tillförs området bland annat från en dagvattendamm. Målet med projektet är att fördröja vattnet längre in på året så att den under lågvattenmånaderna främst maj-juli ska kunna bidra med vatten till Igelbäcken.