Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bygga bort vandringshinder

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.29

Inom Solna stad, på sträckan mellan Ulriksdals slott till Sundbyberg stad, finns idag åtta identifierade vandringshinder.

Tre av de åtta vandringshindrena är skapade av bäver.
Konnektivitet, det vill säga möjligheten för fisk och annan fauna att förflytta sig upp- och nedströms i bäcken, är av stor vikt för att uppnå och bibehålla god ekologisk status.