Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenavledning till Igelbäcken från idrottsanläggning

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.8

I norra Spångadalen planeras en ny idrottsanläggning, Järva cricketplan. För att motverka Igelbäckens vattenbrist kan dagvatten från planområdet ledas till Igelbäcken via befintliga diken.

Dagvattenutredningen som har tagits fram i samband med planförslaget anger att dagvattnet ska ledas till en damm och därefter antingen kopplas till befintliga dagvattenledningar eller anslutas till mottagande diken som leder till Igelbäcken, på norra sidan om E18. För att motverka Igelbäckens vattenbrist vore det att föredra om vattnet leds till Igelbäcken. Anslutningen till Igelbäcken bör om möjligt ske via befintliga diken för att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Aktör
  • Fastighetskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13