Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm i närheten av Kista

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.10

Vatten från delar av Kistas bostadsområde kan ledas till en ny dagvattendamm och efter rening vidare till Igelbäcken. Idag avleds detta dagvatten via Järva dagvattentunnel till Edsviken.

Åtgärden finns med i det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken (åtgärd DA3) som har tagits fram under ledning av Sollentuna kommun. Stockholm Vatten och Avfall uppskattar att det möjliga tekniska avrinningsområdet till dammen är cirka 40 hektar eftersom ungefär hälften av ytorna i det ursprungliga förslaget rinner av till tunneln mot Edsviken.

En överslagsräkning innebär att åtgärden har ett ytbehov om 3000-5000 m2. Detta skulle innebära en utökad årlig tillförsel om cirka 120 000 m3 vatten till Igelbäcken, vilket motsvarar ett årsmedelflöde om 3,5 L/s. I jämförelse tillsätter SVOA i dagsläget mellan 30 000-100 000 m3 till bäcken om året, med ett flöde om 5 L/s.

För att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö bör anslutning till Igelbäcken om möjligt ske via befintliga diken.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13