Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förvaltningsplan för bäver

Aktivitet TEMA.3.3.8.3.41

En kommunövergripande förvaltningsplan för bäver ska tas fram.

Syftet med planen är att ta fram ett strategiskt och hållbart förhållningssätt för hur bävrar bör hanteras i Igelbäcken. Framtagandet av förvaltningsplanen leds av Solna och genomförs under år 2023. Som underlag kommer bland annat en bäverinventering som togs fram av Solna att användas. Kostnaderna för utredningen delas mellan berörda kommuner.

Ansvarig organisation
  • Solna stad
Aktör
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13