Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Garantiskötsel av nyplanterade träd

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.17

Nyplanterade träd i samband med projekt inom Igelbäckens kulturreservat behöver inledande garantiskötsel på två år.

Garantiskötseln utförs av åtgärdsgenomföraren, exempelvis i samband med kompensationsåtgärder. Skötselbeskrivningen innefattar bland annat instruktioner kring bevattning, näringstillförsel och behovet av att säkerställa att träden inte uppvisar spår av sjukdomar. Växthandboken ska följas.

När tiden för garantiskötsel löpt ut görs en inventering i samband med överlämnandet av skötsel till trafikkontoret.