Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Informationsskyltar vid mindre dammar

Informationsskylt vid Igelbäcken
Informationsskylt vid Igelbäcken. Foto: Richard West
Åtgärd TEMA.3.3.8.3.32

För att begränsa fågelmatningen inom reservatet bör skyltar sättas upp i anslutning till mindre dammar.

Matning av fåglar, framförallt änder och gäss, förekommer inom kulturreservatet i anslutning till vattenansamlingar och mindre dammar. Bröd har framförallt en skadlig effekt på fåglars hälsa eftersom det kan leda till näringsbrist och missbildningar. Matningen har också en påverkan på vattenkvalitet eftersom det ökar förekomsten av fågelavföring i och i anslutning till vattenansamlingar.

Resultat

Trafikkontoret har satt upp informationsskyltar i Igelbäckens kulturreservat för att motverka fågelmatning. Skyltarna sattes upp i september 2023 vid bro 13, vid vindskyddet på Skogvaktarkärrets rastplats och vid Hästa groddamm.