Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ökat bottensubstrat

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.28

Bottensubstrat kan i ett vattendrag som Igelbäcken vara stora eller små stenar/block, undervattensvegetation eller nedfallna trädstammar (så kallad död ved) och grenar.

Förbättrade bottensubstrat ökar livsmöjligheter för framförallt fiskar, insekter och undervattensväxter. Sträckor med strömmande vatten och bottensubstrat utnyttjas av många fiskarter när det är dags för lek. Bottensubstraten påverkar även vattnets flöde och syresättning.
När vattnet möter de olika strukturerna bidrar det till en syresättning av vattnet. Även fastsittande växter på exempelvis stenar och stammar producerar syre till vattnet.