Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Riva bäverdämmen

Sträcka där bäverdämmen ofta uppkommer (röd linje)
Sträcka där bäverdämmen ofta uppkommer (röd linje)
Åtgärd TEMA.3.3.8.3.34

Bäver förekommer på flera platser längs hela Igelbäcken. Dämmen som bävrarna skapar ger störningar i Igelbäckens vattenflöde.

Inom Stockholm del av Igelbäcken uppkommer bäverdämmen främst mellan Kylmlingelänken-Akallalänken. Staden bör därför återkommande se till att bäverdämmen rivs på denna sträcka eftersom de orsakar störningar i Igelbäckens vattenflöde.

Hanteringen av bäverdämmen behöver stämmas av med rekommendationerna i den kommunövergripande förvaltningsplanen för bäver som tas fram under 2023.