Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av närliggande verksamheter

Aktivitet TEMA.3.3.8.3.20

Tillsyn är viktigt för att säkerställa att närliggande verksamheter förhindrar utsläpp av näringsämnen och miljöskadliga ämnen.

Verksamheter som berörs av tillsynen är Järva begravningsplats, Järva utomhusbad, Trafikverkets dagvattendammar vid Kymlingelänken och trafikkontorets dagvattenhantering vid Akallalänken. Samtliga pågående verksamheter har kontrollprogram.

I takt med att staden hittar sätt att tillföra mer dagvatten till Igelbäcken är det viktigt att bedriva tillsyn av eventuella tillkommande verksamheter som kan ha en effekt på Igelbäckens vattenkvalitet