Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trädplantering

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.26

Inom Solna stad kommer träd att planteras längs sträckan från tunnelbanebron fram till järnvägen.

Det kommer sättas både stora träd (topphöjd ca 2 m) samt en hel del pluggplantor längst med bäcken. Dessa kommer sedan att på vissa ställen gnagsäkras genom att sätta upp hägn på utvalda områden där det är extra viktigt att plantorna får ta sig. Målet är att bäcken skuggas och att igenväxningen minskar samt öka förutsättningarna för livet i vattnet.