Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utred miljögiftläckage från Granholmstoppen

Aktivitet TEMA.3.3.8.3.44

En kartläggning av spridning av miljögifter från Granholmstoppen bör göras i syfte att minska spridning av föroreningar till Igelbäcken.

Granholmstoppen, där det etableras en ny begravningsplats, utgörs av en gammal deponi från fram till mitten av 1970-talet. Föroreningar som bland annat bly, alifatiska kolväten samt PAH:er har påträffats i mark och grundvatten i samband med undersökningar kopplade till utbyggnaden av Järva begravningsplats. En del av de förorenade markmassorna har tagits bort och ersatts av rena massor vid de områden där kistgravar ska anläggas.

Det behövs en vidare utredning av hur kvarvarande föroreningar, bland annat PFOS, sprids med grundvatten från deponin och om detta innebär en negativ påverkan på Igelbäcken. Utredning bör även innefatta förslag på vilka åtgärder som kan vidtas.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Exploateringskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13