Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utred möjligheter till tätning av Järva dagvattentunnel

Aktivitet TEMA.3.3.8.3.43

En hydrologisk utredning visar att en tätning av Järva dagvattentunnel och dess påstick skulle kunna öka Igelbäckens årliga flöde med 10 %.

I dagsläget läcker grundvatten från Igelbäckens avrinningsområde in i Järva dagvattentunnel. Utöver effekterna på Igelbäckens flöde och grundvattendjup skulle en tätning innebära en minskad belastning på dagvattennätet om cirka 0,47 Mm3/år.

Under 2022 inspekteras delsträckor i samband med pågående kartläggning av flöden i dagvattentunneln. Kostnaden för tätningar av eventuella inläckage är beroende av hur många fel som hittas och hur dessa åtgärdas.

En förutsättning för att hela tunneln ska kunna inspekteras är att den töms. Tömningen bör göras under sommaren då övrigt tillskottsvatten är något lägre.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13