Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utred och åtgärda vattenbortfall vid Akallalänken

Aktivitet TEMA.3.3.8.3.42

Ett inläckage av vatten i Järva dagvattentunnel upptäcktes under inspektioner i början av 2022. Felet har åtgärdats av Stockholm Vatten och Avfall men en uppföljning bör göras för att kontrollera om Igelbäckens vattenföring har förbättrats av åtgärden.

Under hösten 2021 upptäcktes att Igelbäcken i stort sett var torrlagd vid Akallalänken. Orsaken till vattenbortfallet är inte känd men ett större inläckage av vatten i Järva dagvattentunnel, vid Akallalänken, misstänktes ha kunnat bidra till att bäcken gick torr. Stockholm Vatten och Avfall har utfört tätning av tunneln men åtgärden bör följas upp för att se om den har bidragit till att förbättra Igelbäckens vattenföring. Eftersom tunneln är framsprängd i berget är det inte troligt att någon verksamhet orsakat läckan.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13