Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfaunaprovtagning i Igelbäcken 2013

Åtgärd TEMA.3.3.8.5.14

Bottenfaunan är de småkryp som lever på och i vattendragets botten och utgör en viktig indikator på ekologisk status i vattenmiljön. Faunan består av insektslarver, maskar, snäckor och musslor som fångas i såll och håvar. Proverna kan användas till att räkna ut olika index, t ex för hur många arter i vattendraget som tål låga syrehalter jämfört med de som kräver mycket syre. I bifogad Pdf (se länk nedan) visas resultat från provtagningar av bottenfauna i Igelbäcken 2012 och 2013.

Resultat

Under 2012 provtogs endast lokalen vid Ulriksdal-Sörentorp (basprogrammet) och under 2013 fyra lokaler (utökad provtagning).

Vid Ulriksdal-Sörentorp indikerades både under 2012 och 2013 att statusen var god, utifrån DJ-indexet. Vid Kymlinge och Eggeby indikerades hög status, men uppe vid dämmet till Säbysjön endast måttlig status under 2013.