Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kulturreservatsbildning för Igelbäcken

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.3.8.5.13

Områdesskydd för Igelbäckens dalgång har utretts, i syfte att skydda och utveckla naturvärdena. Solna och Sundbyberg kommuner har skyddad sina delar av Igelbäckens dalgång som naturreservat, frågan utreds i Järfälla kommun.

Resultat

2006 inrättade Stockholms stad Igelbäckens kulturreservat för att bevara och utveckla odlingslandskapet, som har anor från bronsåldern men även visar hur området såg ut vid förra sekelskiftet. Kulturvärden och naturvärden hänger ihop och har till stor del skapats i mötet mellan människa och natur. Exploateringskontoret är ansvarigt för reservatsförvaltning och skötsel.

Läs mer om Igelbäckens kulturreservat, se länk nedtill. Där får du även information om Stockholm stads övriga naturreservat.

Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad: 2017-05-31