Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar

Observationsplatsen vid Skogvaktarkärrets damm.
Observationsplatsen vid Skogvaktarkärrets damm. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.3.8.5.2

Strax efter att Skogvaktarkärret rustades upp med ny damm år 2007 anlades ett spångsystem och en observationsplats i Skogvaktarkärret år 2008.

Förslagsvis utvecklas området ytterligare med ett fågeltorn och tillgängliggörande naturstigar. Fågeltornet kan uppföras i skydd av den lilla skogklädda moränen sydväst om kärret och som ger utsikt över våtmarken. Förslagen lades fram för första gången i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Åtgärderna bidrar till att besökslokalen tillgängliggörs för friluftslivet och bidrar till naturpedagogik och lärande.