DINP i rötslam

DINP tillhör gruppen ftalater. Ftalater används främst som mjukgörare i plast och gummi men även som lösningsmedel i parfymer och bekämpningsmedel. DINP är förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar som barnet kan stoppa i munnen.

Medelkoncentration av DINP i rötslam.
Färgruta Totalt 3-årsmedel
Färgruta Bromma
Färgruta Henriksdal
Datakälla: Stockholm vatten, Naturvårdsverket

Kommentar

Den faktiska exponeringen av ftalater, däribland DINP, är inte känd, men eftersom de förekommer överallt i vårt samhälle är det sannolikt att en stor del av befolkningen utsätts för kontinuerlig exponering.

Halter under rapporteringsgränsen för analysen tas inte med i redovisningen, vilket gör att "treårsmedelvärdena" ofta baseras på bara ett eller två år.
Indikator TEMA.6.21.28
Senast uppdaterad: 2017-01-08
Ansvarig organisation
Kontakt