Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Korrigerad årsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.2

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan år 1756. På grund av den "urbana värmeöeffekten" då den centrala staden vuxit, har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. Stockholms värmeö har lett till att de temperaturer som nu mäts vid observatoriet är lite varmare (i genomsnitt ca 0,8 grader) än de hade varit om staden sett ut idag som den gjorde för 150 år sedan. Forskare vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet har därför korrigerat Stockholms temperaturserie med hänsyn till detta, där Anders Moberg har sammanställt datasetet.

De nyare uppmätta värdena har justerats nedåt för att motsvara gångna tiders mer lantliga miljö. Korrigeringar har också gjorts för äldre mätinstruments placering och noggrannhet. Läs mer här om Stockholms historiska väderobservationer och hur denna s.k. homogenisering av temperaturdata har gjorts.

Indikatorn redovisar årsmedelvärden samt glidande 10-års- och 30-årsmedelvärden. I diagramvyn nedan kan man klicka i rutan "Välj medelvärdestyp" för att visa de olika tidsserierna.

Korrigerad årsmedeltemperatur vid Observatorielunden, glidande medelvärde

Rad-id Medelvärdestyp Senaste värdet (°C) Datum

0

Stockholm 10-årsmedel

 7,8

2022

1

Stockholm årsmedel

 8,0

2022

2

Stockholm 30-årsmedel

 7,2

2022

Datakälla: Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet

Kommentar

Enligt SMHI finns det stora likheter mellan de globala och de svenska variationerna i temperaturen, till exempel att slutet av 1800-talet var kallare än 1900-talet. Ökningen av Sveriges medeltemperatur närmar sig nu 2 grader jämfört med mitten av 1800-talet. Motsvarande värde för det globala medelvärdet är drygt 1 grad. Den kraftigare ökningen i Sveriges medeltemperatur hänger samman med den större uppvärmningen i Arktis.

Dataserien med glidande 30-års medelvärde visar en kontinuerligt stigande årsmedeltemperatur i Stockholm sedan 1990-talet.

2020 är det hittills varmaste året som uppmätts såväl i Sverige som i Stockholm, där den korrigerade (homogeniserade) årsmedeltemperaturen i Stockholm uppgick till 9,0°C. D

Uppdaterad: 2023-06-13