Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Korrigerad årsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.2

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan år 1756. På grund av den "urbana värmeöeffekten" då den centrala staden vuxit, har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. Stockholms värmeö har lett till att de temperaturer som nu mäts vid observatoriet är lite varmare (i genomsnitt ca 0,8 grader) än de hade varit om staden sett ut idag som den gjorde för 150 år sedan. Forskare vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet har därför korrigerat Stockholms temperaturserie med hänsyn till detta, där Anders Moberg har sammanställt datasetet.

De nyare uppmätta värdena har justerats nedåt för att motsvara gångna tiders mer lantliga miljö. Korrigeringar har också gjorts för äldre mätinstruments placering och noggrannhet. Läs mer här om Stockholms historiska väderobservationer och hur denna s.k. homogenisering av temperaturdata har gjorts.

Indikatorn redovisar årsmedelvärden samt glidande 10-års- och 30-årsmedelvärden. I diagramvyn nedan kan man klicka i rutan "Välj medelvärdestyp" för att visa de olika tidsserierna.

Korrigerad årsmedeltemperatur vid Observatorielunden, glidande medelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Stockholm 30-årsmedel

1850

5,5

1

Stockholm 30-årsmedel

1851

5,5

2

Stockholm 30-årsmedel

1852

5,5

3

Stockholm 30-årsmedel

1853

5,5

4

Stockholm 30-årsmedel

1854

5,4

5

Stockholm 30-årsmedel

1855

5,4

6

Stockholm 30-årsmedel

1856

5,3

7

Stockholm 30-årsmedel

1857

5,3

8

Stockholm 30-årsmedel

1858

5,4

9

Stockholm 30-årsmedel

1859

5,5

10

Stockholm 30-årsmedel

1860

5,5

11

Stockholm 30-årsmedel

1861

5,5

12

Stockholm 30-årsmedel

1862

5,5

13

Stockholm 30-årsmedel

1863

5,5

14

Stockholm 30-årsmedel

1864

5,4

15

Stockholm 30-årsmedel

1865

5,4

16

Stockholm 30-årsmedel

1866

5,5

17

Stockholm 30-årsmedel

1867

5,4

18

Stockholm 30-årsmedel

1868

5,5

19

Stockholm 30-årsmedel

1869

5,5

20

Stockholm 30-årsmedel

1870

5,5

21

Stockholm 30-årsmedel

1871

5,4

22

Stockholm 30-årsmedel

1872

5,5

23

Stockholm 30-årsmedel

1873

5,5

24

Stockholm 30-årsmedel

1874

5,6

25

Stockholm 30-årsmedel

1875

5,5

26

Stockholm 30-årsmedel

1876

5,5

27

Stockholm 30-årsmedel

1877

5,4

28

Stockholm 30-årsmedel

1878

5,5

29

Stockholm 30-årsmedel

1879

5,4

30

Stockholm 30-årsmedel

1880

5,4

31

Stockholm 30-årsmedel

1881

5,4

32

Stockholm 30-årsmedel

1882

5,4

33

Stockholm 30-årsmedel

1883

5,4

34

Stockholm 30-årsmedel

1884

5,4

35

Stockholm 30-årsmedel

1885

5,4

36

Stockholm 30-årsmedel

1886

5,4

37

Stockholm 30-årsmedel

1887

5,4

38

Stockholm 30-årsmedel

1888

5,3

39

Stockholm 30-årsmedel

1889

5,2

40

Stockholm 30-årsmedel

1890

5,3

41

Stockholm 30-årsmedel

1891

5,3

42

Stockholm 30-årsmedel

1892

5,3

43

Stockholm 30-årsmedel

1893

5,2

44

Stockholm 30-årsmedel

1894

5,3

45

Stockholm 30-årsmedel

1895

5,3

46

Stockholm 30-årsmedel

1896

5,3

47

Stockholm 30-årsmedel

1897

5,4

48

Stockholm 30-årsmedel

1898

5,4

49

Stockholm 30-årsmedel

1899

5,4

50

Stockholm 30-årsmedel

1900

5,4

51

Stockholm 30-årsmedel

1901

5,5

52

Stockholm 30-årsmedel

1902

5,4

53

Stockholm 30-årsmedel

1903

5,4

54

Stockholm 30-årsmedel

1904

5,3

55

Stockholm 30-årsmedel

1905

5,4

56

Stockholm 30-årsmedel

1906

5,5

57

Stockholm 30-årsmedel

1907

5,5

58

Stockholm 30-årsmedel

1908

5,5

59

Stockholm 30-årsmedel

1909

5,5

60

Stockholm 30-årsmedel

1910

5,5

61

Stockholm 30-årsmedel

1911

5,6

62

Stockholm 30-årsmedel

1912

5,6

63

Stockholm 30-årsmedel

1913

5,6

64

Stockholm 30-årsmedel

1914

5,7

65

Stockholm 30-årsmedel

1915

5,7

66

Stockholm 30-årsmedel

1916

5,6

67

Stockholm 30-årsmedel

1917

5,6

68

Stockholm 30-årsmedel

1918

5,7

69

Stockholm 30-årsmedel

1919

5,7

70

Stockholm 30-årsmedel

1920

5,7

71

Stockholm 30-årsmedel

1921

5,7

72

Stockholm 30-årsmedel

1922

5,7

73

Stockholm 30-årsmedel

1923

5,7

74

Stockholm 30-årsmedel

1924

5,7

75

Stockholm 30-årsmedel

1925

5,7

76

Stockholm 30-årsmedel

1926

5,7

77

Stockholm 30-årsmedel

1927

5,7

78

Stockholm 30-årsmedel

1928

5,6

79

Stockholm 30-årsmedel

1929

5,6

80

Stockholm 30-årsmedel

1930

5,7

81

Stockholm 30-årsmedel

1931

5,7

82

Stockholm 30-årsmedel

1932

5,7

83

Stockholm 30-årsmedel

1933

5,7

84

Stockholm 30-årsmedel

1934

5,8

85

Stockholm 30-årsmedel

1935

5,8

86

Stockholm 30-årsmedel

1936

5,9

87

Stockholm 30-årsmedel

1937

5,9

88

Stockholm 30-årsmedel

1938

6,0

89

Stockholm 30-årsmedel

1939

6,0

90

Stockholm 30-årsmedel

1940

6,0

91

Stockholm 30-årsmedel

1941

5,9

92

Stockholm 30-årsmedel

1942

5,8

93

Stockholm 30-årsmedel

1943

5,9

94

Stockholm 30-årsmedel

1944

5,8

95

Stockholm 30-årsmedel

1945

5,9

96

Stockholm 30-årsmedel

1946

5,9

97

Stockholm 30-årsmedel

1947

6,0

98

Stockholm 30-årsmedel

1948

6,0

99

Stockholm 30-årsmedel

1949

6,1

100

Stockholm 30-årsmedel

1950

6,1

101

Stockholm 30-årsmedel

1951

6,1

102

Stockholm 30-årsmedel

1952

6,1

103

Stockholm 30-årsmedel

1953

6,2

104

Stockholm 30-årsmedel

1954

6,2

105

Stockholm 30-årsmedel

1955

6,1

106

Stockholm 30-årsmedel

1956

6,1

107

Stockholm 30-årsmedel

1957

6,1

108

Stockholm 30-årsmedel

1958

6,1

109

Stockholm 30-årsmedel

1959

6,2

110

Stockholm 30-årsmedel

1960

6,1

111

Stockholm 30-årsmedel

1961

6,2

112

Stockholm 30-årsmedel

1962

6,2

113

Stockholm 30-årsmedel

1963

6,1

114

Stockholm 30-årsmedel

1964

6,1

115

Stockholm 30-årsmedel

1965

6,0

116

Stockholm 30-årsmedel

1966

6,0

117

Stockholm 30-årsmedel

1967

5,9

118

Stockholm 30-årsmedel

1968

5,9

119

Stockholm 30-årsmedel

1969

5,8

120

Stockholm 30-årsmedel

1970

5,9

121

Stockholm 30-årsmedel

1971

5,9

122

Stockholm 30-årsmedel

1972

6,0

123

Stockholm 30-årsmedel

1973

6,0

124

Stockholm 30-årsmedel

1974

6,0

125

Stockholm 30-årsmedel

1975

6,0

126

Stockholm 30-årsmedel

1976

6,0

127

Stockholm 30-årsmedel

1977

6,0

128

Stockholm 30-årsmedel

1978

6,0

129

Stockholm 30-årsmedel

1979

5,9

130

Stockholm 30-årsmedel

1980

5,9

131

Stockholm 30-årsmedel

1981

5,8

132

Stockholm 30-årsmedel

1982

5,9

133

Stockholm 30-årsmedel

1983

5,8

134

Stockholm 30-årsmedel

1984

5,9

135

Stockholm 30-årsmedel

1985

5,8

136

Stockholm 30-årsmedel

1986

5,9

137

Stockholm 30-årsmedel

1987

5,8

138

Stockholm 30-årsmedel

1988

5,8

139

Stockholm 30-årsmedel

1989

5,9

140

Stockholm 30-årsmedel

1990

5,9

141

Stockholm 30-årsmedel

1991

5,9

142

Stockholm 30-årsmedel

1992

6,0

143

Stockholm 30-årsmedel

1993

6,0

144

Stockholm 30-årsmedel

1994

6,0

145

Stockholm 30-årsmedel

1995

6,1

146

Stockholm 30-årsmedel

1996

6,1

147

Stockholm 30-årsmedel

1997

6,1

148

Stockholm 30-årsmedel

1998

6,1

149

Stockholm 30-årsmedel

1999

6,2

150

Stockholm 30-årsmedel

2000

6,3

151

Stockholm 30-årsmedel

2001

6,3

152

Stockholm 30-årsmedel

2002

6,3

153

Stockholm 30-årsmedel

2003

6,3

154

Stockholm 30-årsmedel

2004

6,3

155

Stockholm 30-årsmedel

2005

6,3

156

Stockholm 30-årsmedel

2006

6,4

157

Stockholm 30-årsmedel

2007

6,5

158

Stockholm 30-årsmedel

2008

6,6

159

Stockholm 30-årsmedel

2009

6,6

160

Stockholm 30-årsmedel

2010

6,6

161

Stockholm 30-årsmedel

2011

6,7

162

Stockholm 30-årsmedel

2012

6,7

163

Stockholm 30-årsmedel

2013

6,7

164

Stockholm 30-årsmedel

2014

6,8

165

Stockholm 30-årsmedel

2015

6,9

166

Stockholm 30-årsmedel

2016

7,0

167

Stockholm 30-årsmedel

2017

7,0

168

Stockholm 30-årsmedel

2018

7,1

169

Stockholm 30-årsmedel

2019

7,1

170

Stockholm 30-årsmedel

2020

7,2

171

Stockholm 30-årsmedel

2021

7,2

172

Stockholm 30-årsmedel

2022

7,2

173

Stockholm 10-årsmedel

1850

5,4

174

Stockholm 10-årsmedel

1851

5,5

175

Stockholm 10-årsmedel

1852

5,4

176

Stockholm 10-årsmedel

1853

5,4

177

Stockholm 10-årsmedel

1854

5,7

178

Stockholm 10-årsmedel

1855

5,6

179

Stockholm 10-årsmedel

1856

5,4

180

Stockholm 10-årsmedel

1857

5,6

181

Stockholm 10-årsmedel

1858

5,7

182

Stockholm 10-årsmedel

1859

5,9

183

Stockholm 10-årsmedel

1860

5,8

184

Stockholm 10-årsmedel

1861

5,8

185

Stockholm 10-årsmedel

1862

5,7

186

Stockholm 10-årsmedel

1863

5,8

187

Stockholm 10-årsmedel

1864

5,6

188

Stockholm 10-årsmedel

1865

5,7

189

Stockholm 10-årsmedel

1866

5,8

190

Stockholm 10-årsmedel

1867

5,4

191

Stockholm 10-årsmedel

1868

5,3

192

Stockholm 10-årsmedel

1869

5,2

193

Stockholm 10-årsmedel

1870

5,3

194

Stockholm 10-årsmedel

1871

5,1

195

Stockholm 10-årsmedel

1872

5,3

196

Stockholm 10-årsmedel

1873

5,3

197

Stockholm 10-årsmedel

1874

5,4

198

Stockholm 10-årsmedel

1875

5,3

199

Stockholm 10-årsmedel

1876

5,2

200

Stockholm 10-årsmedel

1877

5,3

201

Stockholm 10-årsmedel

1878

5,3

202

Stockholm 10-årsmedel

1879

5,2

203

Stockholm 10-årsmedel

1880

5,2

204

Stockholm 10-årsmedel

1881

5,3

205

Stockholm 10-årsmedel

1882

5,2

206

Stockholm 10-årsmedel

1883

5,2

207

Stockholm 10-årsmedel

1884

5,1

208

Stockholm 10-årsmedel

1885

5,2

209

Stockholm 10-årsmedel

1886

5,3

210

Stockholm 10-årsmedel

1887

5,4

211

Stockholm 10-årsmedel

1888

5,2

212

Stockholm 10-årsmedel

1889

5,3

213

Stockholm 10-årsmedel

1890

5,3

214

Stockholm 10-årsmedel

1891

5,5

215

Stockholm 10-årsmedel

1892

5,4

216

Stockholm 10-årsmedel

1893

5,2

217

Stockholm 10-årsmedel

1894

5,3

218

Stockholm 10-årsmedel

1895

5,4

219

Stockholm 10-årsmedel

1896

5,5

220

Stockholm 10-årsmedel

1897

5,5

221

Stockholm 10-årsmedel

1898

5,7

222

Stockholm 10-årsmedel

1899

5,7

223

Stockholm 10-årsmedel

1900

5,6

224

Stockholm 10-årsmedel

1901

5,7

225

Stockholm 10-årsmedel

1902

5,6

226

Stockholm 10-årsmedel

1903

5,7

227

Stockholm 10-årsmedel

1904

5,6

228

Stockholm 10-årsmedel

1905

5,6

229

Stockholm 10-årsmedel

1906

5,6

230

Stockholm 10-årsmedel

1907

5,6

231

Stockholm 10-årsmedel

1908

5,5

232

Stockholm 10-årsmedel

1909

5,5

233

Stockholm 10-årsmedel

1910

5,6

234

Stockholm 10-årsmedel

1911

5,7

235

Stockholm 10-årsmedel

1912

5,8

236

Stockholm 10-årsmedel

1913

5,9

237

Stockholm 10-årsmedel

1914

6,1

238

Stockholm 10-årsmedel

1915

5,9

239

Stockholm 10-årsmedel

1916

5,8

240

Stockholm 10-årsmedel

1917

5,8

241

Stockholm 10-årsmedel

1918

5,8

242

Stockholm 10-årsmedel

1919

5,8

243

Stockholm 10-årsmedel

1920

5,8

244

Stockholm 10-årsmedel

1921

5,8

245

Stockholm 10-årsmedel

1922

5,8

246

Stockholm 10-årsmedel

1923

5,6

247

Stockholm 10-årsmedel

1924

5,4

248

Stockholm 10-årsmedel

1925

5,6

249

Stockholm 10-årsmedel

1926

5,6

250

Stockholm 10-årsmedel

1927

5,7

251

Stockholm 10-årsmedel

1928

5,6

252

Stockholm 10-årsmedel

1929

5,6

253

Stockholm 10-årsmedel

1930

5,7

254

Stockholm 10-årsmedel

1931

5,5

255

Stockholm 10-årsmedel

1932

5,6

256

Stockholm 10-årsmedel

1933

5,8

257

Stockholm 10-årsmedel

1934

6,0

258

Stockholm 10-årsmedel

1935

6,0

259

Stockholm 10-årsmedel

1936

6,2

260

Stockholm 10-årsmedel

1937

6,3

261

Stockholm 10-årsmedel

1938

6,6

262

Stockholm 10-årsmedel

1939

6,7

263

Stockholm 10-årsmedel

1940

6,4

264

Stockholm 10-årsmedel

1941

6,4

265

Stockholm 10-årsmedel

1942

6,1

266

Stockholm 10-årsmedel

1943

6,3

267

Stockholm 10-årsmedel

1944

6,1

268

Stockholm 10-årsmedel

1945

6,1

269

Stockholm 10-årsmedel

1946

6,1

270

Stockholm 10-årsmedel

1947

6,0

271

Stockholm 10-årsmedel

1948

5,8

272

Stockholm 10-årsmedel

1949

5,9

273

Stockholm 10-årsmedel

1950

6,1

274

Stockholm 10-årsmedel

1951

6,3

275

Stockholm 10-årsmedel

1952

6,4

276

Stockholm 10-årsmedel

1953

6,4

277

Stockholm 10-årsmedel

1954

6,3

278

Stockholm 10-årsmedel

1955

6,2

279

Stockholm 10-årsmedel

1956

6,1

280

Stockholm 10-årsmedel

1957

6,1

281

Stockholm 10-årsmedel

1958

5,9

282

Stockholm 10-årsmedel

1959

5,9

283

Stockholm 10-årsmedel

1960

5,8

284

Stockholm 10-årsmedel

1961

5,9

285

Stockholm 10-årsmedel

1962

5,9

286

Stockholm 10-årsmedel

1963

5,7

287

Stockholm 10-årsmedel

1964

5,7

288

Stockholm 10-årsmedel

1965

5,7

289

Stockholm 10-årsmedel

1966

5,7

290

Stockholm 10-årsmedel

1967

5,8

291

Stockholm 10-årsmedel

1968

5,8

292

Stockholm 10-årsmedel

1969

5,7

293

Stockholm 10-årsmedel

1970

5,6

294

Stockholm 10-årsmedel

1971

5,5

295

Stockholm 10-årsmedel

1972

5,7

296

Stockholm 10-årsmedel

1973

5,8

297

Stockholm 10-årsmedel

1974

5,9

298

Stockholm 10-årsmedel

1975

6,2

299

Stockholm 10-årsmedel

1976

6,2

300

Stockholm 10-årsmedel

1977

6,2

301

Stockholm 10-årsmedel

1978

6,1

302

Stockholm 10-årsmedel

1979

6,1

303

Stockholm 10-årsmedel

1980

6,1

304

Stockholm 10-årsmedel

1981

6,0

305

Stockholm 10-årsmedel

1982

6,0

306

Stockholm 10-årsmedel

1983

6,0

307

Stockholm 10-årsmedel

1984

6,0

308

Stockholm 10-årsmedel

1985

5,6

309

Stockholm 10-årsmedel

1986

5,6

310

Stockholm 10-årsmedel

1987

5,5

311

Stockholm 10-årsmedel

1988

5,6

312

Stockholm 10-årsmedel

1989

5,8

313

Stockholm 10-årsmedel

1990

6,0

314

Stockholm 10-årsmedel

1991

6,2

315

Stockholm 10-årsmedel

1992

6,3

316

Stockholm 10-årsmedel

1993

6,2

317

Stockholm 10-årsmedel

1994

6,2

318

Stockholm 10-årsmedel

1995

6,4

319

Stockholm 10-årsmedel

1996

6,5

320

Stockholm 10-årsmedel

1997

6,8

321

Stockholm 10-årsmedel

1998

6,8

322

Stockholm 10-årsmedel

1999

6,7

323

Stockholm 10-årsmedel

2000

6,7

324

Stockholm 10-årsmedel

2001

6,8

325

Stockholm 10-årsmedel

2002

6,8

326

Stockholm 10-årsmedel

2003

6,8

327

Stockholm 10-årsmedel

2004

6,9

328

Stockholm 10-årsmedel

2005

6,9

329

Stockholm 10-årsmedel

2006

7,2

330

Stockholm 10-årsmedel

2007

7,2

331

Stockholm 10-årsmedel

2008

7,3

332

Stockholm 10-årsmedel

2009

7,3

333

Stockholm 10-årsmedel

2010

7,0

334

Stockholm 10-årsmedel

2011

7,1

335

Stockholm 10-årsmedel

2012

7,1

336

Stockholm 10-årsmedel

2013

7,1

337

Stockholm 10-årsmedel

2014

7,2

338

Stockholm 10-årsmedel

2015

7,3

339

Stockholm 10-årsmedel

2016

7,2

340

Stockholm 10-årsmedel

2017

7,2

341

Stockholm 10-årsmedel

2018

7,2

342

Stockholm 10-årsmedel

2019

7,3

343

Stockholm 10-årsmedel

2020

7,7

344

Stockholm 10-årsmedel

2021

7,6

345

Stockholm 10-årsmedel

2022

7,8

346

Stockholm årsmedel

1850

5,3

347

Stockholm årsmedel

1851

5,9

348

Stockholm årsmedel

1852

6,1

349

Stockholm årsmedel

1853

5,5

350

Stockholm årsmedel

1854

6,4

351

Stockholm årsmedel

1855

4,8

352

Stockholm årsmedel

1856

4,6

353

Stockholm årsmedel

1857

6,6

354

Stockholm årsmedel

1858

6,9

355

Stockholm årsmedel

1859

6,6

356

Stockholm årsmedel

1860

4,9

357

Stockholm årsmedel

1861

5,5

358

Stockholm årsmedel

1862

4,7

359

Stockholm årsmedel

1863

6,8

360

Stockholm årsmedel

1864

4,5

361

Stockholm årsmedel

1865

5,5

362

Stockholm årsmedel

1866

5,4

363

Stockholm årsmedel

1867

3,2

364

Stockholm årsmedel

1868

6,4

365

Stockholm årsmedel

1869

5,6

366

Stockholm årsmedel

1870

5,1

367

Stockholm årsmedel

1871

3,8

368

Stockholm årsmedel

1872

6,9

369

Stockholm årsmedel

1873

6,4

370

Stockholm årsmedel

1874

5,9

371

Stockholm årsmedel

1875

4,2

372

Stockholm årsmedel

1876

4,8

373

Stockholm årsmedel

1877

4,6

374

Stockholm årsmedel

1878

6,0

375

Stockholm årsmedel

1879

4,6

376

Stockholm årsmedel

1880

5,5

377

Stockholm årsmedel

1881

3,9

378

Stockholm årsmedel

1882

6,4

379

Stockholm årsmedel

1883

5,7

380

Stockholm årsmedel

1884

5,7

381

Stockholm årsmedel

1885

4,8

382

Stockholm årsmedel

1886

5,8

383

Stockholm årsmedel

1887

5,7

384

Stockholm årsmedel

1888

3,7

385

Stockholm årsmedel

1889

5,6

386

Stockholm årsmedel

1890

6,1

387

Stockholm årsmedel

1891

5,8

388

Stockholm årsmedel

1892

4,7

389

Stockholm årsmedel

1893

4,7

390

Stockholm årsmedel

1894

6,7

391

Stockholm årsmedel

1895

5,3

392

Stockholm årsmedel

1896

6,4

393

Stockholm årsmedel

1897

6,0

394

Stockholm årsmedel

1898

6,1

395

Stockholm årsmedel

1899

5,3

396

Stockholm årsmedel

1900

5,3

397

Stockholm årsmedel

1901

6,2

398

Stockholm årsmedel

1902

3,8

399

Stockholm årsmedel

1903

6,0

400

Stockholm årsmedel

1904

5,2

401

Stockholm årsmedel

1905

6,0

402

Stockholm årsmedel

1906

6,4

403

Stockholm årsmedel

1907

5,3

404

Stockholm årsmedel

1908

5,6

405

Stockholm årsmedel

1909

5,0

406

Stockholm årsmedel

1910

6,5

407

Stockholm årsmedel

1911

6,7

408

Stockholm årsmedel

1912

5,6

409

Stockholm årsmedel

1913

6,5

410

Stockholm årsmedel

1914

7,1

411

Stockholm årsmedel

1915

4,3

412

Stockholm årsmedel

1916

5,5

413

Stockholm årsmedel

1917

5,1

414

Stockholm årsmedel

1918

5,9

415

Stockholm årsmedel

1919

5,2

416

Stockholm årsmedel

1920

6,6

417

Stockholm årsmedel

1921

6,6

418

Stockholm årsmedel

1922

4,9

419

Stockholm årsmedel

1923

4,8

420

Stockholm årsmedel

1924

5,6

421

Stockholm årsmedel

1925

6,0

422

Stockholm årsmedel

1926

5,5

423

Stockholm årsmedel

1927

5,4

424

Stockholm årsmedel

1928

5,1

425

Stockholm årsmedel

1929

5,4

426

Stockholm årsmedel

1930

7,2

427

Stockholm årsmedel

1931

4,8

428

Stockholm årsmedel

1932

6,3

429

Stockholm årsmedel

1933

6,1

430

Stockholm årsmedel

1934

7,8

431

Stockholm årsmedel

1935

6,6

432

Stockholm årsmedel

1936

6,7

433

Stockholm årsmedel

1937

6,9

434

Stockholm årsmedel

1938

7,7

435

Stockholm årsmedel

1939

6,8

436

Stockholm årsmedel

1940

4,4

437

Stockholm årsmedel

1941

4,3

438

Stockholm årsmedel

1942

4,1

439

Stockholm årsmedel

1943

7,3

440

Stockholm årsmedel

1944

6,6

441

Stockholm årsmedel

1945

6,5

442

Stockholm årsmedel

1946

6,2

443

Stockholm årsmedel

1947

5,7

444

Stockholm årsmedel

1948

6,5

445

Stockholm årsmedel

1949

7,5

446

Stockholm årsmedel

1950

6,5

447

Stockholm årsmedel

1951

6,4

448

Stockholm årsmedel

1952

5,1

449

Stockholm årsmedel

1953

7,2

450

Stockholm årsmedel

1954

5,8

451

Stockholm årsmedel

1955

5,5

452

Stockholm årsmedel

1956

4,5

453

Stockholm årsmedel

1957

5,9

454

Stockholm årsmedel

1958

5,2

455

Stockholm årsmedel

1959

7,1

456

Stockholm årsmedel

1960

5,9

457

Stockholm årsmedel

1961

6,9

458

Stockholm årsmedel

1962

5,0

459

Stockholm årsmedel

1963

5,3

460

Stockholm årsmedel

1964

6,0

461

Stockholm årsmedel

1965

5,0

462

Stockholm årsmedel

1966

5,1

463

Stockholm årsmedel

1967

6,4

464

Stockholm årsmedel

1968

5,8

465

Stockholm årsmedel

1969

5,7

466

Stockholm årsmedel

1970

4,8

467

Stockholm årsmedel

1971

6,2

468

Stockholm årsmedel

1972

6,9

469

Stockholm årsmedel

1973

6,7

470

Stockholm årsmedel

1974

6,9

471

Stockholm årsmedel

1975

7,7

472

Stockholm årsmedel

1976

5,5

473

Stockholm årsmedel

1977

5,7

474

Stockholm årsmedel

1978

5,2

475

Stockholm årsmedel

1979

5,2

476

Stockholm årsmedel

1980

5,3

477

Stockholm årsmedel

1981

5,3

478

Stockholm årsmedel

1982

6,3

479

Stockholm årsmedel

1983

6,8

480

Stockholm årsmedel

1984

6,6

481

Stockholm årsmedel

1985

4,1

482

Stockholm årsmedel

1986

5,5

483

Stockholm årsmedel

1987

4,2

484

Stockholm årsmedel

1988

6,2

485

Stockholm årsmedel

1989

7,7

486

Stockholm årsmedel

1990

7,6

487

Stockholm årsmedel

1991

6,6

488

Stockholm årsmedel

1992

7,2

489

Stockholm årsmedel

1993

6,3

490

Stockholm årsmedel

1994

6,6

491

Stockholm årsmedel

1995

6,4

492

Stockholm årsmedel

1996

5,7

493

Stockholm årsmedel

1997

7,0

494

Stockholm årsmedel

1998

6,2

495

Stockholm årsmedel

1999

7,5

496

Stockholm årsmedel

2000

7,7

497

Stockholm årsmedel

2001

6,8

498

Stockholm årsmedel

2002

7,4

499

Stockholm årsmedel

2003

7,0

500

Stockholm årsmedel

2004

6,8

501

Stockholm årsmedel

2005

7,2

502

Stockholm årsmedel

2006

7,7

503

Stockholm årsmedel

2007

7,4

504

Stockholm årsmedel

2008

7,8

505

Stockholm årsmedel

2009

6,9

506

Stockholm årsmedel

2010

5,3

507

Stockholm årsmedel

2011

7,8

508

Stockholm årsmedel

2012

6,5

509

Stockholm årsmedel

2013

7,1

510

Stockholm årsmedel

2014

8,1

511

Stockholm årsmedel

2015

8,0

512

Stockholm årsmedel

2016

7,4

513

Stockholm årsmedel

2017

7,2

514

Stockholm årsmedel

2018

8,1

515

Stockholm årsmedel

2019

7,8

516

Stockholm årsmedel

2020

9,0

517

Stockholm årsmedel

2021

7,3

518

Stockholm årsmedel

2022

8,0

Datakälla: Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet

Kommentar

Enligt SMHI finns det stora likheter mellan de globala och de svenska variationerna i temperaturen, till exempel att slutet av 1800-talet var kallare än 1900-talet. Ökningen av Sveriges medeltemperatur närmar sig nu 2 grader jämfört med mitten av 1800-talet. Motsvarande värde för det globala medelvärdet är drygt 1 grad. Den kraftigare ökningen i Sveriges medeltemperatur hänger samman med den större uppvärmningen i Arktis.

Dataserien med glidande 30-års medelvärde visar en kontinuerligt stigande årsmedeltemperatur i Stockholm sedan 1990-talet.

2020 är det hittills varmaste året som uppmätts såväl i Sverige som i Stockholm, där den korrigerade (homogeniserade) årsmedeltemperaturen i Stockholm uppgick till 9,0°C. D

Uppdaterad: 2023-06-13