Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

April

1900

3,2

1

April

1901

4,5

2

April

1902

0,9

3

April

1903

3,2

4

April

1904

4,0

5

April

1905

2,0

6

April

1906

5,4

7

April

1907

2,5

8

April

1908

2,8

9

April

1909

1,5

10

April

1910

4,9

11

April

1911

4,3

12

April

1912

3,5

13

April

1913

4,9

14

April

1914

6,7

15

April

1915

4,1

16

April

1916

5,1

17

April

1917

0,9

18

April

1918

4,0

19

April

1919

3,4

20

April

1920

5,2

21

April

1921

7,0

22

April

1922

2,0

23

April

1923

2,2

24

April

1924

1,5

25

April

1925

6,0

26

April

1926

3,7

27

April

1927

3,0

28

April

1928

3,9

29

April

1929

1,0

30

April

1930

5,5

31

April

1931

1,8

32

April

1932

3,7

33

April

1933

3,6

34

April

1934

5,7

35

April

1935

4,8

36

April

1936

3,7

37

April

1937

5,3

38

April

1938

4,8

39

April

1939

5,1

40

April

1940

2,8

41

April

1941

1,8

42

April

1942

4,4

43

April

1943

7,0

44

April

1944

2,9

45

April

1945

5,5

46

April

1946

6,4

47

April

1947

5,3

48

April

1948

6,7

49

April

1949

5,8

50

April

1950

5,9

51

April

1951

4,8

52

April

1952

6,6

53

April

1953

6,7

54

April

1954

3,2

55

April

1955

1,7

56

April

1956

1,5

57

April

1957

3,9

58

April

1958

2,6

59

April

1959

5,9

60

April

1960

4,2

61

April

1961

5,9

62

April

1962

5,0

63

April

1963

4,1

64

April

1964

6,1

65

April

1965

4,1

66

April

1966

1,6

67

April

1967

5,1

68

April

1968

7,3

69

April

1969

4,8

70

April

1970

2,6

71

April

1971

3,6

72

April

1972

4,0

73

April

1973

4,0

74

April

1974

6,3

75

April

1975

4,7

76

April

1976

4,3

77

April

1977

3,2

78

April

1978

3,5

79

April

1979

3,7

80

April

1980

5,7

81

April

1981

4,8

82

April

1982

5,0

83

April

1983

4,9

84

April

1984

6,2

85

April

1985

2,5

86

April

1986

3,0

87

April

1987

5,0

88

April

1988

4,0

89

April

1989

5,5

90

April

1990

7,4

91

April

1991

5,7

92

April

1992

3,5

93

April

1993

6,0

94

April

1994

6,8

95

April

1995

4,2

96

April

1996

6,5

97

April

1997

4,0

98

April

1998

4,0

99

April

1999

7,5

100

April

2000

6,9

101

April

2001

5,9

102

April

2002

7,4

103

April

2003

4,6

104

April

2004

6,9

105

April

2005

6,9

106

April

2006

5,4

107

April

2007

8,2

108

April

2008

7,4

109

April

2009

8,5

110

April

2010

6,4

111

April

2011

9,2

112

April

2012

4,9

113

April

2013

4,9

114

April

2014

7,4

115

April

2015

7,4

116

April

2016

6,2

117

April

2017

5,0

118

April

2018

7,1

119

April

2019

7,4

120

April

2020

7,1

121

April

2021

5,3

122

April

2022

5,5

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17