Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Augusti

1900

16,6

1

Augusti

1901

18,1

2

Augusti

1902

13,4

3

Augusti

1903

14,4

4

Augusti

1904

14,8

5

Augusti

1905

14,6

6

Augusti

1906

14,8

7

Augusti

1907

12,9

8

Augusti

1908

15,6

9

Augusti

1909

15,2

10

Augusti

1910

14,4

11

Augusti

1911

17,7

12

Augusti

1912

15,9

13

Augusti

1913

15,3

14

Augusti

1914

15,6

15

Augusti

1915

15,1

16

Augusti

1916

13,1

17

Augusti

1917

17,3

18

Augusti

1918

15,4

19

Augusti

1919

13,8

20

Augusti

1920

14,7

21

Augusti

1921

15,3

22

Augusti

1922

14,3

23

Augusti

1923

13,8

24

Augusti

1924

16,6

25

Augusti

1925

16,1

26

Augusti

1926

15,8

27

Augusti

1927

17,3

28

Augusti

1928

14,0

29

Augusti

1929

14,7

30

Augusti

1930

16,3

31

Augusti

1931

15,3

32

Augusti

1932

16,3

33

Augusti

1933

16,1

34

Augusti

1934

17,1

35

Augusti

1935

15,6

36

Augusti

1936

16,5

37

Augusti

1937

18,7

38

Augusti

1938

18,5

39

Augusti

1939

19,5

40

Augusti

1940

14,8

41

Augusti

1941

15,8

42

Augusti

1942

16,9

43

Augusti

1943

15,3

44

Augusti

1944

18,9

45

Augusti

1945

17,7

46

Augusti

1946

16,0

47

Augusti

1947

17,9

48

Augusti

1948

15,9

49

Augusti

1949

15,4

50

Augusti

1950

17,2

51

Augusti

1951

17,4

52

Augusti

1952

15,3

53

Augusti

1953

16,2

54

Augusti

1954

15,7

55

Augusti

1955

19,6

56

Augusti

1956

13,8

57

Augusti

1957

15,5

58

Augusti

1958

15,2

59

Augusti

1959

18,5

60

Augusti

1960

15,4

61

Augusti

1961

14,7

62

Augusti

1962

13,9

63

Augusti

1963

16,7

64

Augusti

1964

15,1

65

Augusti

1965

14,7

66

Augusti

1966

15,5

67

Augusti

1967

16,4

68

Augusti

1968

17,6

69

Augusti

1969

18,8

70

Augusti

1970

16,8

71

Augusti

1971

16,4

72

Augusti

1972

16,2

73

Augusti

1973

16,7

74

Augusti

1974

16,4

75

Augusti

1975

19,6

76

Augusti

1976

17,2

77

Augusti

1977

15,2

78

Augusti

1978

15,7

79

Augusti

1979

16,2

80

Augusti

1980

15,3

81

Augusti

1981

15,4

82

Augusti

1982

17,7

83

Augusti

1983

18,5

84

Augusti

1984

17,1

85

Augusti

1985

16,2

86

Augusti

1986

13,9

87

Augusti

1987

13,3

88

Augusti

1988

15,6

89

Augusti

1989

16,0

90

Augusti

1990

17,4

91

Augusti

1991

17,9

92

Augusti

1992

16,5

93

Augusti

1993

14,4

94

Augusti

1994

17,3

95

Augusti

1995

18,4

96

Augusti

1996

19,8

97

Augusti

1997

21,3

98

Augusti

1998

14,9

99

Augusti

1999

17,1

100

Augusti

2000

16,5

101

Augusti

2001

17,4

102

Augusti

2002

21,3

103

Augusti

2003

17,7

104

Augusti

2004

18,5

105

Augusti

2005

17,0

106

Augusti

2006

19,2

107

Augusti

2007

17,8

108

Augusti

2008

16,0

109

Augusti

2009

17,5

110

Augusti

2010

17,2

111

Augusti

2011

17,4

112

Augusti

2012

16,8

113

Augusti

2013

17,8

114

Augusti

2014

17,5

115

Augusti

2015

18,2

116

Augusti

2016

16,8

117

Augusti

2017

17,0

118

Augusti

2018

19,3

119

Augusti

2019

17,9

120

Augusti

2020

19,1

121

Augusti

2021

16,0

122

Augusti

2022

19,8

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17