Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

December

1900

-0,8

1

December

1901

-3,3

2

December

1902

-4,1

3

December

1903

-0,3

4

December

1904

-2,0

5

December

1905

0,2

6

December

1906

-2,3

7

December

1907

-3,2

8

December

1908

-0,7

9

December

1909

-0,8

10

December

1910

0,4

11

December

1911

1,5

12

December

1912

1,9

13

December

1913

-1,9

14

December

1914

2,3

15

December

1915

-6,9

16

December

1916

-0,5

17

December

1917

-2,3

18

December

1918

-1,0

19

December

1919

-3,2

20

December

1920

-0,7

21

December

1921

-0,9

22

December

1922

-0,4

23

December

1923

-3,7

24

December

1924

2,6

25

December

1925

-4,2

26

December

1926

-2,7

27

December

1927

-5,3

28

December

1928

-1,0

29

December

1929

3,2

30

December

1930

1,1

31

December

1931

-1,5

32

December

1932

2,6

33

December

1933

-2,8

34

December

1934

2,9

35

December

1935

0,5

36

December

1936

3,0

37

December

1937

-3,6

38

December

1938

-0,2

39

December

1939

-2,5

40

December

1940

-2,3

41

December

1941

-2,4

42

December

1942

0,2

43

December

1943

0,6

44

December

1944

1,8

45

December

1945

-1,0

46

December

1946

0,1

47

December

1947

-1,5

48

December

1948

2,7

49

December

1949

1,5

50

December

1950

-0,6

51

December

1951

2,4

52

December

1952

-1,2

53

December

1953

2,4

54

December

1954

2,1

55

December

1955

-2,6

56

December

1956

0,3

57

December

1957

-0,4

58

December

1958

-1,1

59

December

1959

0,4

60

December

1960

1,7

61

December

1961

-2,9

62

December

1962

-2,7

63

December

1963

-1,2

64

December

1964

-0,3

65

December

1965

-3,4

66

December

1966

0,2

67

December

1967

-4,0

68

December

1968

-0,9

69

December

1969

-3,4

70

December

1970

-0,2

71

December

1971

1,7

72

December

1972

3,9

73

December

1973

-1,9

74

December

1974

1,8

75

December

1975

1,3

76

December

1976

-2,0

77

December

1977

0,5

78

December

1978

-5,4

79

December

1979

-1,1

80

December

1980

-0,2

81

December

1981

-5,1

82

December

1982

0,9

83

December

1983

-0,5

84

December

1984

1,4

85

December

1985

-3,7

86

December

1986

-0,8

87

December

1987

-0,9

88

December

1988

-1,8

89

December

1989

-1,6

90

December

1990

1,4

91

December

1991

1,2

92

December

1992

1,6

93

December

1993

0,2

94

December

1994

2,4

95

December

1995

-4,3

96

December

1996

-2,6

97

December

1997

0,1

98

December

1998

0,2

99

December

1999

-1,0

100

December

2000

2,9

101

December

2001

-1,4

102

December

2002

-3,4

103

December

2003

1,5

104

December

2004

1,6

105

December

2005

0,1

106

December

2006

4,9

107

December

2007

1,8

108

December

2008

1,5

109

December

2009

-1,4

110

December

2010

-6,6

111

December

2011

2,5

112

December

2012

-3,0

113

December

2013

3,4

114

December

2014

0,5

115

December

2015

4,1

116

December

2016

2,2

117

December

2017

1,5

118

December

2018

0,8

119

December

2019

3,0

120

December

2020

4,0

121

December

2021

-1,6

122

December

2022

-1,4

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17