Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Februari

1900

-7,1

1

Februari

1901

-6,2

2

Februari

1902

-4,5

3

Februari

1903

1,0

4

Februari

1904

-4,6

5

Februari

1905

-1,2

6

Februari

1906

-0,9

7

Februari

1907

-2,7

8

Februari

1908

-1,3

9

Februari

1909

-4,9

10

Februari

1910

0,1

11

Februari

1911

-1,8

12

Februari

1912

-4,0

13

Februari

1913

-0,2

14

Februari

1914

1,7

15

Februari

1915

-1,9

16

Februari

1916

-2,1

17

Februari

1917

-4,9

18

Februari

1918

-1,8

19

Februari

1919

-4,3

20

Februari

1920

0,6

21

Februari

1921

-1,6

22

Februari

1922

-4,1

23

Februari

1923

-5,3

24

Februari

1924

-6,5

25

Februari

1925

0,9

26

Februari

1926

-4,6

27

Februari

1927

-1,7

28

Februari

1928

-2,1

29

Februari

1929

-8,7

30

Februari

1930

-1,5

31

Februari

1931

-3,3

32

Februari

1932

-2,4

33

Februari

1933

-3,1

34

Februari

1934

0,6

35

Februari

1935

-0,7

36

Februari

1936

-4,6

37

Februari

1937

-3,0

38

Februari

1938

0,9

39

Februari

1939

2,1

40

Februari

1940

-10,3

41

Februari

1941

-6,0

42

Februari

1942

-10,5

43

Februari

1943

1,9

44

Februari

1944

-0,9

45

Februari

1945

-0,5

46

Februari

1946

-4,5

47

Februari

1947

-10,1

48

Februari

1948

-2,7

49

Februari

1949

1,4

50

Februari

1950

-1,0

51

Februari

1951

-1,2

52

Februari

1952

-1,7

53

Februari

1953

-3,6

54

Februari

1954

-5,3

55

Februari

1955

-4,5

56

Februari

1956

-8,5

57

Februari

1957

-0,9

58

Februari

1958

-5,9

59

Februari

1959

-0,8

60

Februari

1960

-4,4

61

Februari

1961

1,2

62

Februari

1962

-2,0

63

Februari

1963

-7,0

64

Februari

1964

-3,5

65

Februari

1965

-3,8

66

Februari

1966

-10,0

67

Februari

1967

-0,7

68

Februari

1968

-3,2

69

Februari

1969

-5,2

70

Februari

1970

-9,8

71

Februari

1971

-1,1

72

Februari

1972

-0,2

73

Februari

1973

0,1

74

Februari

1974

1,4

75

Februari

1975

-0,3

76

Februari

1976

-1,2

77

Februari

1977

-4,1

78

Februari

1978

-5,4

79

Februari

1979

-5,4

80

Februari

1980

-5,4

81

Februari

1981

-1,9

82

Februari

1982

-3,2

83

Februari

1983

-3,0

84

Februari

1984

-0,9

85

Februari

1985

-10,8

86

Februari

1986

-7,5

87

Februari

1987

-3,5

88

Februari

1988

-0,1

89

Februari

1989

3,3

90

Februari

1990

4,3

91

Februari

1991

-2,3

92

Februari

1992

0,8

93

Februari

1993

0,0

94

Februari

1994

-6,1

95

Februari

1995

1,0

96

Februari

1996

-6,1

97

Februari

1997

0,4

98

Februari

1998

1,7

99

Februari

1999

-1,6

100

Februari

2000

0,5

101

Februari

2001

-3,4

102

Februari

2002

1,7

103

Februari

2003

-3,2

104

Februari

2004

-0,7

105

Februari

2005

-1,7

106

Februari

2006

-2,7

107

Februari

2007

-2,8

108

Februari

2008

2,9

109

Februari

2009

-1,8

110

Februari

2010

-5,2

111

Februari

2011

-4,2

112

Februari

2012

-2,8

113

Februari

2013

-1,3

114

Februari

2014

2,3

115

Februari

2015

1,3

116

Februari

2016

0,5

117

Februari

2017

0,2

118

Februari

2018

-3,2

119

Februari

2019

1,9

120

Februari

2020

2,9

121

Februari

2021

-2,0

122

Februari

2022

0,8

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17