Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Januari

1900

-2,7

1

Januari

1901

-3,1

2

Januari

1902

-1,1

3

Januari

1903

-3,1

4

Januari

1904

-0,1

5

Januari

1905

-3,1

6

Januari

1906

-0,7

7

Januari

1907

-3,7

8

Januari

1908

-2,0

9

Januari

1909

-1,2

10

Januari

1910

-1,5

11

Januari

1911

-1,1

12

Januari

1912

-5,0

13

Januari

1913

-2,9

14

Januari

1914

-3,3

15

Januari

1915

-4,3

16

Januari

1916

-1,6

17

Januari

1917

-7,7

18

Januari

1918

-5,3

19

Januari

1919

-1,1

20

Januari

1920

-2,9

21

Januari

1921

-1,4

22

Januari

1922

-5,3

23

Januari

1923

-0,3

24

Januari

1924

-3,6

25

Januari

1925

0,9

26

Januari

1926

-3,4

27

Januari

1927

-1,3

28

Januari

1928

-2,7

29

Januari

1929

-4,1

30

Januari

1930

2,1

31

Januari

1931

-3,1

32

Januari

1932

1,4

33

Januari

1933

-1,9

34

Januari

1934

0,5

35

Januari

1935

-2,0

36

Januari

1936

-1,1

37

Januari

1937

-1,2

38

Januari

1938

-1,0

39

Januari

1939

-0,9

40

Januari

1940

-6,9

41

Januari

1941

-10,4

42

Januari

1942

-10,6

43

Januari

1943

-3,2

44

Januari

1944

-1,4

45

Januari

1945

-2,1

46

Januari

1946

-1,9

47

Januari

1947

-3,7

48

Januari

1948

-4,8

49

Januari

1949

0,5

50

Januari

1950

-4,4

51

Januari

1951

-2,8

52

Januari

1952

-1,1

53

Januari

1953

-2,6

54

Januari

1954

-4,2

55

Januari

1955

-2,7

56

Januari

1956

-3,9

57

Januari

1957

0,2

58

Januari

1958

-3,4

59

Januari

1959

-3,7

60

Januari

1960

-3,9

61

Januari

1961

-2,0

62

Januari

1962

-1,3

63

Januari

1963

-6,9

64

Januari

1964

-1,3

65

Januari

1965

-1,3

66

Januari

1966

-6,5

67

Januari

1967

-4,6

68

Januari

1968

-6,2

69

Januari

1969

-2,2

70

Januari

1970

-6,9

71

Januari

1971

-0,4

72

Januari

1972

-3,0

73

Januari

1973

1,5

74

Januari

1974

1,0

75

Januari

1975

1,9

76

Januari

1976

-4,3

77

Januari

1977

-1,5

78

Januari

1978

-0,8

79

Januari

1979

-6,3

80

Januari

1980

-4,0

81

Januari

1981

-3,2

82

Januari

1982

-6,5

83

Januari

1983

1,4

84

Januari

1984

-2,2

85

Januari

1985

-8,2

86

Januari

1986

-4,2

87

Januari

1987

-11,2

88

Januari

1988

0,7

89

Januari

1989

3,2

90

Januari

1990

1,3

91

Januari

1991

0,1

92

Januari

1992

1,3

93

Januari

1993

0,5

94

Januari

1994

-1,4

95

Januari

1995

-1,8

96

Januari

1996

-3,2

97

Januari

1997

-1,5

98

Januari

1998

0,4

99

Januari

1999

-1,6

100

Januari

2000

-0,3

101

Januari

2001

0,1

102

Januari

2002

-0,3

103

Januari

2003

-3,1

104

Januari

2004

-2,8

105

Januari

2005

1,3

106

Januari

2006

-2,3

107

Januari

2007

0,4

108

Januari

2008

2,2

109

Januari

2009

-1,2

110

Januari

2010

-7,0

111

Januari

2011

-1,9

112

Januari

2012

-1,0

113

Januari

2013

-3,3

114

Januari

2014

-1,5

115

Januari

2015

0,9

116

Januari

2016

-4,2

117

Januari

2017

-0,3

118

Januari

2018

0,2

119

Januari

2019

-1,7

120

Januari

2020

4,0

121

Januari

2021

-1,2

122

Januari

2022

0,6

123

Februari

1900

-7,1

124

Februari

1901

-6,2

125

Februari

1902

-4,5

126

Februari

1903

1,0

127

Februari

1904

-4,6

128

Februari

1905

-1,2

129

Februari

1906

-0,9

130

Februari

1907

-2,7

131

Februari

1908

-1,3

132

Februari

1909

-4,9

133

Februari

1910

0,1

134

Februari

1911

-1,8

135

Februari

1912

-4,0

136

Februari

1913

-0,2

137

Februari

1914

1,7

138

Februari

1915

-1,9

139

Februari

1916

-2,1

140

Februari

1917

-4,9

141

Februari

1918

-1,8

142

Februari

1919

-4,3

143

Februari

1920

0,6

144

Februari

1921

-1,6

145

Februari

1922

-4,1

146

Februari

1923

-5,3

147

Februari

1924

-6,5

148

Februari

1925

0,9

149

Februari

1926

-4,6

150

Februari

1927

-1,7

151

Februari

1928

-2,1

152

Februari

1929

-8,7

153

Februari

1930

-1,5

154

Februari

1931

-3,3

155

Februari

1932

-2,4

156

Februari

1933

-3,1

157

Februari

1934

0,6

158

Februari

1935

-0,7

159

Februari

1936

-4,6

160

Februari

1937

-3,0

161

Februari

1938

0,9

162

Februari

1939

2,1

163

Februari

1940

-10,3

164

Februari

1941

-6,0

165

Februari

1942

-10,5

166

Februari

1943

1,9

167

Februari

1944

-0,9

168

Februari

1945

-0,5

169

Februari

1946

-4,5

170

Februari

1947

-10,1

171

Februari

1948

-2,7

172

Februari

1949

1,4

173

Februari

1950

-1,0

174

Februari

1951

-1,2

175

Februari

1952

-1,7

176

Februari

1953

-3,6

177

Februari

1954

-5,3

178

Februari

1955

-4,5

179

Februari

1956

-8,5

180

Februari

1957

-0,9

181

Februari

1958

-5,9

182

Februari

1959

-0,8

183

Februari

1960

-4,4

184

Februari

1961

1,2

185

Februari

1962

-2,0

186

Februari

1963

-7,0

187

Februari

1964

-3,5

188

Februari

1965

-3,8

189

Februari

1966

-10,0

190

Februari

1967

-0,7

191

Februari

1968

-3,2

192

Februari

1969

-5,2

193

Februari

1970

-9,8

194

Februari

1971

-1,1

195

Februari

1972

-0,2

196

Februari

1973

0,1

197

Februari

1974

1,4

198

Februari

1975

-0,3

199

Februari

1976

-1,2

200

Februari

1977

-4,1

201

Februari

1978

-5,4

202

Februari

1979

-5,4

203

Februari

1980

-5,4

204

Februari

1981

-1,9

205

Februari

1982

-3,2

206

Februari

1983

-3,0

207

Februari

1984

-0,9

208

Februari

1985

-10,8

209

Februari

1986

-7,5

210

Februari

1987

-3,5

211

Februari

1988

-0,1

212

Februari

1989

3,3

213

Februari

1990

4,3

214

Februari

1991

-2,3

215

Februari

1992

0,8

216

Februari

1993

0,0

217

Februari

1994

-6,1

218

Februari

1995

1,0

219

Februari

1996

-6,1

220

Februari

1997

0,4

221

Februari

1998

1,7

222

Februari

1999

-1,6

223

Februari

2000

0,5

224

Februari

2001

-3,4

225

Februari

2002

1,7

226

Februari

2003

-3,2

227

Februari

2004

-0,7

228

Februari

2005

-1,7

229

Februari

2006

-2,7

230

Februari

2007

-2,8

231

Februari

2008

2,9

232

Februari

2009

-1,8

233

Februari

2010

-5,2

234

Februari

2011

-4,2

235

Februari

2012

-2,8

236

Februari

2013

-1,3

237

Februari

2014

2,3

238

Februari

2015

1,3

239

Februari

2016

0,5

240

Februari

2017

0,2

241

Februari

2018

-3,2

242

Februari

2019

1,9

243

Februari

2020

2,9

244

Februari

2021

-2,0

245

Februari

2022

0,8

246

Mars

1900

-2,4

247

Mars

1901

-1,5

248

Mars

1902

-2,3

249

Mars

1903

3,9

250

Mars

1904

-1,8

251

Mars

1905

0,5

252

Mars

1906

-1,7

253

Mars

1907

0,4

254

Mars

1908

-1,8

255

Mars

1909

-2,0

256

Mars

1910

1,6

257

Mars

1911

0,5

258

Mars

1912

1,5

259

Mars

1913

2,1

260

Mars

1914

-0,4

261

Mars

1915

-3,7

262

Mars

1916

-2,5

263

Mars

1917

-5,7

264

Mars

1918

0,2

265

Mars

1919

-1,9

266

Mars

1920

3,3

267

Mars

1921

3,8

268

Mars

1922

-1,1

269

Mars

1923

-0,1

270

Mars

1924

-3,5

271

Mars

1925

-2,3

272

Mars

1926

0,1

273

Mars

1927

1,9

274

Mars

1928

-1,5

275

Mars

1929

0,7

276

Mars

1930

1,1

277

Mars

1931

-3,8

278

Mars

1932

-2,1

279

Mars

1933

1,4

280

Mars

1934

0,7

281

Mars

1935

0,1

282

Mars

1936

0,9

283

Mars

1937

-1,7

284

Mars

1938

4,2

285

Mars

1939

0,2

286

Mars

1940

-4,9

287

Mars

1941

-2,5

288

Mars

1942

-6,6

289

Mars

1943

3,0

290

Mars

1944

-0,4

291

Mars

1945

1,9

292

Mars

1946

-0,7

293

Mars

1947

-4,4

294

Mars

1948

2,4

295

Mars

1949

0,2

296

Mars

1950

1,6

297

Mars

1951

-2,8

298

Mars

1952

-2,9

299

Mars

1953

3,3

300

Mars

1954

0,8

301

Mars

1955

-2,7

302

Mars

1956

-0,8

303

Mars

1957

-1,5

304

Mars

1958

-4,7

305

Mars

1959

3,0

306

Mars

1960

-0,7

307

Mars

1961

3,9

308

Mars

1962

-3,3

309

Mars

1963

-3,5

310

Mars

1964

-1,4

311

Mars

1965

-0,5

312

Mars

1966

-0,4

313

Mars

1967

3,5

314

Mars

1968

1,7

315

Mars

1969

-3,1

316

Mars

1970

-0,7

317

Mars

1971

-1,9

318

Mars

1972

1,1

319

Mars

1973

3,8

320

Mars

1974

1,7

321

Mars

1975

1,8

322

Mars

1976

-2,0

323

Mars

1977

1,3

324

Mars

1978

-0,7

325

Mars

1979

-0,2

326

Mars

1980

-2,2

327

Mars

1981

-1,3

328

Mars

1982

2,0

329

Mars

1983

0,8

330

Mars

1984

-1,1

331

Mars

1985

-0,8

332

Mars

1986

1,1

333

Mars

1987

-3,3

334

Mars

1988

-1,2

335

Mars

1989

3,5

336

Mars

1990

4,8

337

Mars

1991

2,3

338

Mars

1992

2,9

339

Mars

1993

1,9

340

Mars

1994

0,8

341

Mars

1995

2,2

342

Mars

1996

-0,6

343

Mars

1997

2,5

344

Mars

1998

0,4

345

Mars

1999

1,6

346

Mars

2000

2,2

347

Mars

2001

-0,4

348

Mars

2002

2,5

349

Mars

2003

3,2

350

Mars

2004

1,9

351

Mars

2005

-1,4

352

Mars

2006

-2,9

353

Mars

2007

4,7

354

Mars

2008

1,7

355

Mars

2009

1,0

356

Mars

2010

-0,2

357

Mars

2011

1,2

358

Mars

2012

4,4

359

Mars

2013

-2,3

360

Mars

2014

4,5

361

Mars

2015

3,9

362

Mars

2016

3,2

363

Mars

2017

3,3

364

Mars

2018

-1,6

365

Mars

2019

2,7

366

Mars

2020

3,6

367

Mars

2021

3,6

368

Mars

2022

4,0

369

April

1900

3,2

370

April

1901

4,5

371

April

1902

0,9

372

April

1903

3,2

373

April

1904

4,0

374

April

1905

2,0

375

April

1906

5,4

376

April

1907

2,5

377

April

1908

2,8

378

April

1909

1,5

379

April

1910

4,9

380

April

1911

4,3

381

April

1912

3,5

382

April

1913

4,9

383

April

1914

6,7

384

April

1915

4,1

385

April

1916

5,1

386

April

1917

0,9

387

April

1918

4,0

388

April

1919

3,4

389

April

1920

5,2

390

April

1921

7,0

391

April

1922

2,0

392

April

1923

2,2

393

April

1924

1,5

394

April

1925

6,0

395

April

1926

3,7

396

April

1927

3,0

397

April

1928

3,9

398

April

1929

1,0

399

April

1930

5,5

400

April

1931

1,8

401

April

1932

3,7

402

April

1933

3,6

403

April

1934

5,7

404

April

1935

4,8

405

April

1936

3,7

406

April

1937

5,3

407

April

1938

4,8

408

April

1939

5,1

409

April

1940

2,8

410

April

1941

1,8

411

April

1942

4,4

412

April

1943

7,0

413

April

1944

2,9

414

April

1945

5,5

415

April

1946

6,4

416

April

1947

5,3

417

April

1948

6,7

418

April

1949

5,8

419

April

1950

5,9

420

April

1951

4,8

421

April

1952

6,6

422

April

1953

6,7

423

April

1954

3,2

424

April

1955

1,7

425

April

1956

1,5

426

April

1957

3,9

427

April

1958

2,6

428

April

1959

5,9

429

April

1960

4,2

430

April

1961

5,9

431

April

1962

5,0

432

April

1963

4,1

433

April

1964

6,1

434

April

1965

4,1

435

April

1966

1,6

436

April

1967

5,1

437

April

1968

7,3

438

April

1969

4,8

439

April

1970

2,6

440

April

1971

3,6

441

April

1972

4,0

442

April

1973

4,0

443

April

1974

6,3

444

April

1975

4,7

445

April

1976

4,3

446

April

1977

3,2

447

April

1978

3,5

448

April

1979

3,7

449

April

1980

5,7

450

April

1981

4,8

451

April

1982

5,0

452

April

1983

4,9

453

April

1984

6,2

454

April

1985

2,5

455

April

1986

3,0

456

April

1987

5,0

457

April

1988

4,0

458

April

1989

5,5

459

April

1990

7,4

460

April

1991

5,7

461

April

1992

3,5

462

April

1993

6,0

463

April

1994

6,8

464

April

1995

4,2

465

April

1996

6,5

466

April

1997

4,0

467

April

1998

4,0

468

April

1999

7,5

469

April

2000

6,9

470

April

2001

5,9

471

April

2002

7,4

472

April

2003

4,6

473

April

2004

6,9

474

April

2005

6,9

475

April

2006

5,4

476

April

2007

8,2

477

April

2008

7,4

478

April

2009

8,5

479

April

2010

6,4

480

April

2011

9,2

481

April

2012

4,9

482

April

2013

4,9

483

April

2014

7,4

484

April

2015

7,4

485

April

2016

6,2

486

April

2017

5,0

487

April

2018

7,1

488

April

2019

7,4

489

April

2020

7,1

490

April

2021

5,3

491

April

2022

5,5

492

Maj

1900

7,6

493

Maj

1901

10,8

494

Maj

1902

6,5

495

Maj

1903

9,9

496

Maj

1904

7,6

497

Maj

1905

10,1

498

Maj

1906

11,1

499

Maj

1907

7,7

500

Maj

1908

8,2

501

Maj

1909

5,7

502

Maj

1910

10,1

503

Maj

1911

11,0

504

Maj

1912

7,6

505

Maj

1913

10,0

506

Maj

1914

9,5

507

Maj

1915

7,8

508

Maj

1916

8,4

509

Maj

1917

9,1

510

Maj

1918

10,1

511

Maj

1919

10,3

512

Maj

1920

10,8

513

Maj

1921

12,9

514

Maj

1922

10,2

515

Maj

1923

8,0

516

Maj

1924

9,3

517

Maj

1925

10,1

518

Maj

1926

8,6

519

Maj

1927

6,2

520

Maj

1928

8,5

521

Maj

1929

9,6

522

Maj

1930

11,0

523

Maj

1931

10,1

524

Maj

1932

9,5

525

Maj

1933

8,3

526

Maj

1934

12,0

527

Maj

1935

8,0

528

Maj

1936

10,1

529

Maj

1937

13,0

530

Maj

1938

9,8

531

Maj

1939

9,9

532

Maj

1940

11,1

533

Maj

1941

8,7

534

Maj

1942

8,4

535

Maj

1943

11,4

536

Maj

1944

8,7

537

Maj

1945

9,5

538

Maj

1946

10,1

539

Maj

1947

12,8

540

Maj

1948

10,7

541

Maj

1949

12,5

542

Maj

1950

11,4

543

Maj

1951

8,3

544

Maj

1952

8,8

545

Maj

1953

10,3

546

Maj

1954

11,5

547

Maj

1955

7,7

548

Maj

1956

11,4

549

Maj

1957

9,1

550

Maj

1958

9,7

551

Maj

1959

10,7

552

Maj

1960

11,3

553

Maj

1961

9,8

554

Maj

1962

8,5

555

Maj

1963

12,5

556

Maj

1964

12,0

557

Maj

1965

8,6

558

Maj

1966

10,6

559

Maj

1967

9,3

560

Maj

1968

8,6

561

Maj

1969

9,4

562

Maj

1970

10,1

563

Maj

1971

11,7

564

Maj

1972

10,0

565

Maj

1973

11,0

566

Maj

1974

9,5

567

Maj

1975

11,6

568

Maj

1976

10,9

569

Maj

1977

10,2

570

Maj

1978

10,2

571

Maj

1979

11,1

572

Maj

1980

9,0

573

Maj

1981

12,1

574

Maj

1982

10,6

575

Maj

1983

11,5

576

Maj

1984

12,1

577

Maj

1985

10,3

578

Maj

1986

12,8

579

Maj

1987

8,8

580

Maj

1988

12,5

581

Maj

1989

12,8

582

Maj

1990

12,1

583

Maj

1991

8,4

584

Maj

1992

13,8

585

Maj

1993

13,9

586

Maj

1994

9,9

587

Maj

1995

9,4

588

Maj

1996

8,9

589

Maj

1997

9,5

590

Maj

1998

11,0

591

Maj

1999

10,1

592

Maj

2000

12,4

593

Maj

2001

11,2

594

Maj

2002

12,6

595

Maj

2003

11,6

596

Maj

2004

10,9

597

Maj

2005

11,0

598

Maj

2006

11,4

599

Maj

2007

11,4

600

Maj

2008

12,0

601

Maj

2009

12,0

602

Maj

2010

11,3

603

Maj

2011

11,9

604

Maj

2012

12,2

605

Maj

2013

13,1

606

Maj

2014

11,1

607

Maj

2015

10,2

608

Maj

2016

13,1

609

Maj

2017

11,3

610

Maj

2018

16,0

611

Maj

2019

10,9

612

Maj

2020

9,9

613

Maj

2021

10,5

614

Maj

2022

11,3

615

Juni

1900

15,3

616

Juni

1901

15,8

617

Juni

1902

12,0

618

Juni

1903

14,1

619

Juni

1904

12,7

620

Juni

1905

17,0

621

Juni

1906

14,5

622

Juni

1907

13,1

623

Juni

1908

13,8

624

Juni

1909

13,5

625

Juni

1910

15,2

626

Juni

1911

13,2

627

Juni

1912

14,1

628

Juni

1913

13,8

629

Juni

1914

14,7

630

Juni

1915

12,9

631

Juni

1916

12,0

632

Juni

1917

18,1

633

Juni

1918

12,4

634

Juni

1919

13,8

635

Juni

1920

13,5

636

Juni

1921

13,7

637

Juni

1922

14,5

638

Juni

1923

10,4

639

Juni

1924

13,1

640

Juni

1925

14,4

641

Juni

1926

14,1

642

Juni

1927

12,8

643

Juni

1928

10,8

644

Juni

1929

12,7

645

Juni

1930

16,1

646

Juni

1931

12,5

647

Juni

1932

12,5

648

Juni

1933

15,3

649

Juni

1934

15,1

650

Juni

1935

16,1

651

Juni

1936

18,1

652

Juni

1937

16,1

653

Juni

1938

14,7

654

Juni

1939

15,5

655

Juni

1940

16,1

656

Juni

1941

14,6

657

Juni

1942

13,0

658

Juni

1943

15,8

659

Juni

1944

13,5

660

Juni

1945

14,1

661

Juni

1946

14,6

662

Juni

1947

17,0

663

Juni

1948

15,2

664

Juni

1949

13,4

665

Juni

1950

15,9

666

Juni

1951

14,4

667

Juni

1952

14,0

668

Juni

1953

17,4

669

Juni

1954

15,0

670

Juni

1955

13,3

671

Juni

1956

14,3

672

Juni

1957

13,5

673

Juni

1958

13,8

674

Juni

1959

15,3

675

Juni

1960

16,9

676

Juni

1961

16,6

677

Juni

1962

13,9

678

Juni

1963

15,4

679

Juni

1964

14,9

680

Juni

1965

15,3

681

Juni

1966

18,0

682

Juni

1967

15,0

683

Juni

1968

17,7

684

Juni

1969

17,2

685

Juni

1970

17,7

686

Juni

1971

14,9

687

Juni

1972

16,6

688

Juni

1973

17,6

689

Juni

1974

15,2

690

Juni

1975

15,2

691

Juni

1976

14,9

692

Juni

1977

15,1

693

Juni

1978

15,7

694

Juni

1979

17,5

695

Juni

1980

16,7

696

Juni

1981

13,8

697

Juni

1982

13,6

698

Juni

1983

15,1

699

Juni

1984

14,4

700

Juni

1985

14,7

701

Juni

1986

16,2

702

Juni

1987

12,4

703

Juni

1988

16,0

704

Juni

1989

16,1

705

Juni

1990

15,5

706

Juni

1991

12,2

707

Juni

1992

18,1

708

Juni

1993

13,3

709

Juni

1994

14,3

710

Juni

1995

16,1

711

Juni

1996

15,2

712

Juni

1997

16,2

713

Juni

1998

13,5

714

Juni

1999

17,2

715

Juni

2000

14,7

716

Juni

2001

15,4

717

Juni

2002

17,5

718

Juni

2003

16,1

719

Juni

2004

14,6

720

Juni

2005

15,1

721

Juni

2006

17,0

722

Juni

2007

16,6

723

Juni

2008

16,5

724

Juni

2009

14,0

725

Juni

2010

15,7

726

Juni

2011

17,4

727

Juni

2012

13,7

728

Juni

2013

16,5

729

Juni

2014

14,2

730

Juni

2015

14,5

731

Juni

2016

16,5

732

Juni

2017

15,2

733

Juni

2018

17,2

734

Juni

2019

18,4

735

Juni

2020

18,5

736

Juni

2021

19,3

737

Juni

2022

18,0

738

Juli

1900

17,1

739

Juli

1901

21,2

740

Juli

1902

13,7

741

Juli

1903

16,5

742

Juli

1904

15,8

743

Juli

1905

16,9

744

Juli

1906

17,5

745

Juli

1907

14,9

746

Juli

1908

16,1

747

Juli

1909

15,4

748

Juli

1910

15,1

749

Juli

1911

16,2

750

Juli

1912

18,4

751

Juli

1913

16,4

752

Juli

1914

21,0

753

Juli

1915

16,1

754

Juli

1916

16,8

755

Juli

1917

16,2

756

Juli

1918

17,1

757

Juli

1919

17,8

758

Juli

1920

17,0

759

Juli

1921

15,1

760

Juli

1922

15,7

761

Juli

1923

17,1

762

Juli

1924

16,6

763

Juli

1925

19,3

764

Juli

1926

18,7

765

Juli

1927

19,2

766

Juli

1928

14,9

767

Juli

1929

15,7

768

Juli

1930

18,2

769

Juli

1931

16,2

770

Juli

1932

18,9

771

Juli

1933

18,6

772

Juli

1934

16,6

773

Juli

1935

17,5

774

Juli

1936

19,0

775

Juli

1937

19,0

776

Juli

1938

17,9

777

Juli

1939

18,2

778

Juli

1940

18,3

779

Juli

1941

20,5

780

Juli

1942

16,4

781

Juli

1943

17,1

782

Juli

1944

19,4

783

Juli

1945

19,1

784

Juli

1946

18,9

785

Juli

1947

19,1

786

Juli

1948

18,3

787

Juli

1949

17,9

788

Juli

1950

16,0

789

Juli

1951

16,6

790

Juli

1952

16,4

791

Juli

1953

17,4

792

Juli

1954

16,6

793

Juli

1955

19,7

794

Juli

1956

16,1

795

Juli

1957

17,8

796

Juli

1958

16,5

797

Juli

1959

19,3

798

Juli

1960

16,3

799

Juli

1961

15,8

800

Juli

1962

14,9

801

Juli

1963

17,3

802

Juli

1964

16,9

803

Juli

1965

15,0

804

Juli

1966

18,5

805

Juli

1967

18,3

806

Juli

1968

16,6

807

Juli

1969

18,9

808

Juli

1970

16,0

809

Juli

1971

17,7

810

Juli

1972

20,2

811

Juli

1973

20,1

812

Juli

1974

15,6

813

Juli

1975

19,4

814

Juli

1976

17,6

815

Juli

1977

14,4

816

Juli

1978

15,8

817

Juli

1979

15,1

818

Juli

1980

17,8

819

Juli

1981

17,4

820

Juli

1982

18,4

821

Juli

1983

19,0

822

Juli

1984

16,3

823

Juli

1985

16,9

824

Juli

1986

17,3

825

Juli

1987

16,4

826

Juli

1988

18,2

827

Juli

1989

18,4

828

Juli

1990

16,1

829

Juli

1991

18,9

830

Juli

1992

17,9

831

Juli

1993

16,7

832

Juli

1994

21,5

833

Juli

1995

18,0

834

Juli

1996

16,1

835

Juli

1997

19,6

836

Juli

1998

16,5

837

Juli

1999

20,2

838

Juli

2000

16,2

839

Juli

2001

20,0

840

Juli

2002

19,2

841

Juli

2003

20,6

842

Juli

2004

17,1

843

Juli

2005

19,4

844

Juli

2006

20,8

845

Juli

2007

17,0

846

Juli

2008

18,8

847

Juli

2009

17,8

848

Juli

2010

21,2

849

Juli

2011

19,4

850

Juli

2012

17,8

851

Juli

2013

18,4

852

Juli

2014

20,7

853

Juli

2015

17,0

854

Juli

2016

18,9

855

Juli

2017

17,4

856

Juli

2018

22,4

857

Juli

2019

17,7

858

Juli

2020

16,9

859

Juli

2021

21,1

860

Juli

2022

18,4

861

Augusti

1900

16,6

862

Augusti

1901

18,1

863

Augusti

1902

13,4

864

Augusti

1903

14,4

865

Augusti

1904

14,8

866

Augusti

1905

14,6

867

Augusti

1906

14,8

868

Augusti

1907

12,9

869

Augusti

1908

15,6

870

Augusti

1909

15,2

871

Augusti

1910

14,4

872

Augusti

1911

17,7

873

Augusti

1912

15,9

874

Augusti

1913

15,3

875

Augusti

1914

15,6

876

Augusti

1915

15,1

877

Augusti

1916

13,1

878

Augusti

1917

17,3

879

Augusti

1918

15,4

880

Augusti

1919

13,8

881

Augusti

1920

14,7

882

Augusti

1921

15,3

883

Augusti

1922

14,3

884

Augusti

1923

13,8

885

Augusti

1924

16,6

886

Augusti

1925

16,1

887

Augusti

1926

15,8

888

Augusti

1927

17,3

889

Augusti

1928

14,0

890

Augusti

1929

14,7

891

Augusti

1930

16,3

892

Augusti

1931

15,3

893

Augusti

1932

16,3

894

Augusti

1933

16,1

895

Augusti

1934

17,1

896

Augusti

1935

15,6

897

Augusti

1936

16,5

898

Augusti

1937

18,7

899

Augusti

1938

18,5

900

Augusti

1939

19,5

901

Augusti

1940

14,8

902

Augusti

1941

15,8

903

Augusti

1942

16,9

904

Augusti

1943

15,3

905

Augusti

1944

18,9

906

Augusti

1945

17,7

907

Augusti

1946

16,0

908

Augusti

1947

17,9

909

Augusti

1948

15,9

910

Augusti

1949

15,4

911

Augusti

1950

17,2

912

Augusti

1951

17,4

913

Augusti

1952

15,3

914

Augusti

1953

16,2

915

Augusti

1954

15,7

916

Augusti

1955

19,6

917

Augusti

1956

13,8

918

Augusti

1957

15,5

919

Augusti

1958

15,2

920

Augusti

1959

18,5

921

Augusti

1960

15,4

922

Augusti

1961

14,7

923

Augusti

1962

13,9

924

Augusti

1963

16,7

925

Augusti

1964

15,1

926

Augusti

1965

14,7

927

Augusti

1966

15,5

928

Augusti

1967

16,4

929

Augusti

1968

17,6

930

Augusti

1969

18,8

931

Augusti

1970

16,8

932

Augusti

1971

16,4

933

Augusti

1972

16,2

934

Augusti

1973

16,7

935

Augusti

1974

16,4

936

Augusti

1975

19,6

937

Augusti

1976

17,2

938

Augusti

1977

15,2

939

Augusti

1978

15,7

940

Augusti

1979

16,2

941

Augusti

1980

15,3

942

Augusti

1981

15,4

943

Augusti

1982

17,7

944

Augusti

1983

18,5

945

Augusti

1984

17,1

946

Augusti

1985

16,2

947

Augusti

1986

13,9

948

Augusti

1987

13,3

949

Augusti

1988

15,6

950

Augusti

1989

16,0

951

Augusti

1990

17,4

952

Augusti

1991

17,9

953

Augusti

1992

16,5

954

Augusti

1993

14,4

955

Augusti

1994

17,3

956

Augusti

1995

18,4

957

Augusti

1996

19,8

958

Augusti

1997

21,3

959

Augusti

1998

14,9

960

Augusti

1999

17,1

961

Augusti

2000

16,5

962

Augusti

2001

17,4

963

Augusti

2002

21,3

964

Augusti

2003

17,7

965

Augusti

2004

18,5

966

Augusti

2005

17,0

967

Augusti

2006

19,2

968

Augusti

2007

17,8

969

Augusti

2008

16,0

970

Augusti

2009

17,5

971

Augusti

2010

17,2

972

Augusti

2011

17,4

973

Augusti

2012

16,8

974

Augusti

2013

17,8

975

Augusti

2014

17,5

976

Augusti

2015

18,2

977

Augusti

2016

16,8

978

Augusti

2017

17,0

979

Augusti

2018

19,3

980

Augusti

2019

17,9

981

Augusti

2020

19,1

982

Augusti

2021

16,0

983

Augusti

2022

19,8

984

September

1900

11,5

985

September

1901

13,0

986

September

1902

9,7

987

September

1903

12,3

988

September

1904

11,4

989

September

1905

11,2

990

September

1906

10,8

991

September

1907

10,8

992

September

1908

10,7

993

September

1909

10,9

994

September

1910

11,7

995

September

1911

12,2

996

September

1912

9,0

997

September

1913

11,5

998

September

1914

11,7

999

September

1915

10,0

1000

September

1916

9,8

1001

September

1917

12,2

1002

September

1918

10,6

1003

September

1919

12,4

1004

September

1920

11,7

1005

September

1921

10,9

1006

September

1922

10,5

1007

September

1923

10,7

1008

September

1924

12,8

1009

September

1925

11,1

1010

September

1926

11,4

1011

September

1927

11,6

1012

September

1928

10,9

1013

September

1929

11,7

1014

September

1930

10,0

1015

September

1931

8,4

1016

September

1932

11,8

1017

September

1933

12,0

1018

September

1934

14,9

1019

September

1935

11,4

1020

September

1936

11,0

1021

September

1937

12,7

1022

September

1938

13,8

1023

September

1939

12,0

1024

September

1940

10,5

1025

September

1941

11,1

1026

September

1942

12,4

1027

September

1943

12,3

1028

September

1944

11,9

1029

September

1945

10,9

1030

September

1946

12,8

1031

September

1947

14,7

1032

September

1948

12,4

1033

September

1949

15,3

1034

September

1950

12,5

1035

September

1951

13,6

1036

September

1952

9,7

1037

September

1953

12,0

1038

September

1954

11,8

1039

September

1955

14,3

1040

September

1956

11,7

1041

September

1957

10,2

1042

September

1958

13,2

1043

September

1959

12,0

1044

September

1960

12,1

1045

September

1961

13,0

1046

September

1962

10,8

1047

September

1963

13,3

1048

September

1964

12,1

1049

September

1965

13,0

1050

September

1966

11,3

1051

September

1967

13,1

1052

September

1968

12,8

1053

September

1969

12,3

1054

September

1970

11,8

1055

September

1971

11,0

1056

September

1972

11,3

1057

September

1973

10,4

1058

September

1974

13,2

1059

September

1975

14,2

1060

September

1976

10,4

1061

September

1977

10,3

1062

September

1978

10,1

1063

September

1979

11,8

1064

September

1980

13,2

1065

September

1981

12,1

1066

September

1982

12,7

1067

September

1983

12,8

1068

September

1984

11,0

1069

September

1985

10,7

1070

September

1986

9,3

1071

September

1987

10,9

1072

September

1988

13,6

1073

September

1989

13,4

1074

September

1990

10,5

1075

September

1991

12,1

1076

September

1992

12,2

1077

September

1993

9,6

1078

September

1994

12,2

1079

September

1995

12,5

1080

September

1996

10,9

1081

September

1997

13,1

1082

September

1998

13,0

1083

September

1999

16,1

1084

September

2000

12,1

1085

September

2001

12,7

1086

September

2002

13,6

1087

September

2003

13,6

1088

September

2004

13,5

1089

September

2005

13,9

1090

September

2006

15,6

1091

September

2007

12,2

1092

September

2008

11,4

1093

September

2009

14,1

1094

September

2010

12,0

1095

September

2011

14,0

1096

September

2012

12,2

1097

September

2013

13,0

1098

September

2014

13,6

1099

September

2015

13,5

1100

September

2016

15,3

1101

September

2017

13,1

1102

September

2018

14,3

1103

September

2019

13,2

1104

September

2020

14,1

1105

September

2021

12,7

1106

September

2022

12,2

1107

Oktober

1900

7,0

1108

Oktober

1901

10,0

1109

Oktober

1902

4,8

1110

Oktober

1903

4,8

1111

Oktober

1904

6,5

1112

Oktober

1905

3,9

1113

Oktober

1906

6,8

1114

Oktober

1907

10,0

1115

Oktober

1908

8,0

1116

Oktober

1909

9,8

1117

Oktober

1910

7,0

1118

Oktober

1911

5,5

1119

Oktober

1912

4,8

1120

Oktober

1913

6,9

1121

Oktober

1914

5,8

1122

Oktober

1915

4,1

1123

Oktober

1916

5,2

1124

Oktober

1917

7,3

1125

Oktober

1918

7,8

1126

Oktober

1919

5,2

1127

Oktober

1920

5,8

1128

Oktober

1921

7,1

1129

Oktober

1922

4,3

1130

Oktober

1923

7,1

1131

Oktober

1924

8,1

1132

Oktober

1925

4,3

1133

Oktober

1926

4,0

1134

Oktober

1927

5,5

1135

Oktober

1928

6,7

1136

Oktober

1929

7,5

1137

Oktober

1930

7,9

1138

Oktober

1931

5,6

1139

Oktober

1932

5,2

1140

Oktober

1933

7,8

1141

Oktober

1934

8,5

1142

Oktober

1935

7,5

1143

Oktober

1936

4,6

1144

Oktober

1937

8,9

1145

Oktober

1938

8,4

1146

Oktober

1939

4,1

1147

Oktober

1940

6,2

1148

Oktober

1941

5,0

1149

Oktober

1942

7,8

1150

Oktober

1943

9,2

1151

Oktober

1944

7,9

1152

Oktober

1945

6,5

1153

Oktober

1946

5,6

1154

Oktober

1947

6,9

1155

Oktober

1948

6,2

1156

Oktober

1949

8,2

1157

Oktober

1950

7,6

1158

Oktober

1951

8,6

1159

Oktober

1952

5,1

1160

Oktober

1953

9,5

1161

Oktober

1954

6,8

1162

Oktober

1955

6,8

1163

Oktober

1956

6,5

1164

Oktober

1957

7,6

1165

Oktober

1958

8,9

1166

Oktober

1959

7,9

1167

Oktober

1960

6,4

1168

Oktober

1961

11,0

1169

Oktober

1962

8,2

1170

Oktober

1963

7,7

1171

Oktober

1964

7,6

1172

Oktober

1965

8,1

1173

Oktober

1966

6,9

1174

Oktober

1967

9,1

1175

Oktober

1968

5,9

1176

Oktober

1969

8,0

1177

Oktober

1970

7,2

1178

Oktober

1971

7,7

1179

Oktober

1972

7,4

1180

Oktober

1973

5,2

1181

Oktober

1974

6,0

1182

Oktober

1975

7,8

1183

Oktober

1976

6,2

1184

Oktober

1977

8,3

1185

Oktober

1978

7,0

1186

Oktober

1979

5,8

1187

Oktober

1980

6,0

1188

Oktober

1981

6,8

1189

Oktober

1982

7,8

1190

Oktober

1983

7,8

1191

Oktober

1984

9,2

1192

Oktober

1985

8,3

1193

Oktober

1986

7,5

1194

Oktober

1987

8,9

1195

Oktober

1988

6,6

1196

Oktober

1989

8,0

1197

Oktober

1990

7,7

1198

Oktober

1991

7,7

1199

Oktober

1992

4,3

1200

Oktober

1993

6,5

1201

Oktober

1994

6,5

1202

Oktober

1995

9,7

1203

Oktober

1996

8,6

1204

Oktober

1997

5,1

1205

Oktober

1998

6,9

1206

Oktober

1999

8,1

1207

Oktober

2000

10,6

1208

Oktober

2001

10,0

1209

Oktober

2002

4,0

1210

Oktober

2003

5,2

1211

Oktober

2004

7,8

1212

Oktober

2005

8,9

1213

Oktober

2006

9,8

1214

Oktober

2007

7,7

1215

Oktober

2008

8,4

1216

Oktober

2009

5,7

1217

Oktober

2010

6,4

1218

Oktober

2011

8,5

1219

Oktober

2012

6,8

1220

Oktober

2013

8,8

1221

Oktober

2014

9,5

1222

Oktober

2015

8,1

1223

Oktober

2016

7,2

1224

Oktober

2017

8,0

1225

Oktober

2018

8,7

1226

Oktober

2019

7,3

1227

Oktober

2020

9,4

1228

Oktober

2021

9,4

1229

Oktober

2022

10,1

1230

November

1900

2,8

1231

November

1901

-0,9

1232

November

1902

1,4

1233

November

1903

0,5

1234

November

1904

0,0

1235

November

1905

1,8

1236

November

1906

3,9

1237

November

1907

3,3

1238

November

1908

-0,5

1239

November

1909

-1,6

1240

November

1910

1,5

1241

November

1911

3,4

1242

November

1912

1,3

1243

November

1913

4,6

1244

November

1914

1,5

1245

November

1915

0,3

1246

November

1916

4,4

1247

November

1917

2,5

1248

November

1918

3,7

1249

November

1919

-1,8

1250

November

1920

3,3

1251

November

1921

-0,7

1252

November

1922

0,6

1253

November

1923

0,8

1254

November

1924

3,0

1255

November

1925

-1,5

1256

November

1926

3,6

1257

November

1927

-0,4

1258

November

1928

3,2

1259

November

1929

4,1

1260

November

1930

2,8

1261

November

1931

3,9

1262

November

1932

2,7

1263

November

1933

1,3

1264

November

1934

3,6

1265

November

1935

4,8

1266

November

1936

3,8

1267

November

1937

2,9

1268

November

1938

5,4

1269

November

1939

3,4

1270

November

1940

3,0

1271

November

1941

1,0

1272

November

1942

2,1

1273

November

1943

2,6

1274

November

1944

3,2

1275

November

1945

2,2

1276

November

1946

2,8

1277

November

1947

0,3

1278

November

1948

1,7

1279

November

1949

4,4

1280

November

1950

2,3

1281

November

1951

4,3

1282

November

1952

0,0

1283

November

1953

3,8

1284

November

1954

2,0

1285

November

1955

2,7

1286

November

1956

-1,3

1287

November

1957

2,6

1288

November

1958

4,8

1289

November

1959

4,3

1290

November

1960

3,5

1291

November

1961

3,7

1292

November

1962

2,3

1293

November

1963

3,2

1294

November

1964

2,7

1295

November

1965

-1,2

1296

November

1966

3,0

1297

November

1967

4,7

1298

November

1968

1,0

1299

November

1969

1,5

1300

November

1970

1,0

1301

November

1971

1,3

1302

November

1972

3,8

1303

November

1973

-0,1

1304

November

1974

3,8

1305

November

1975

3,8

1306

November

1976

2,9

1307

November

1977

3,8

1308

November

1978

5,3

1309

November

1979

3,3

1310

November

1980

0,4

1311

November

1981

1,6

1312

November

1982

5,0

1313

November

1983

1,7

1314

November

1984

4,7

1315

November

1985

0,8

1316

November

1986

5,2

1317

November

1987

2,9

1318

November

1988

-0,3

1319

November

1989

2,8

1320

November

1990

2,0

1321

November

1991

4,0

1322

November

1992

2,6

1323

November

1993

1,4

1324

November

1994

3,5

1325

November

1995

0,4

1326

November

1996

3,6

1327

November

1997

2,6

1328

November

1998

0,2

1329

November

1999

4,7

1330

November

2000

7,0

1331

November

2001

3,1

1332

November

2002

1,0

1333

November

2003

4,6

1334

November

2004

1,9

1335

November

2005

4,4

1336

November

2006

4,9

1337

November

2007

2,4

1338

November

2008

3,3

1339

November

2009

5,6

1340

November

2010

0,3

1341

November

2011

6,1

1342

November

2012

4,6

1343

November

2013

4,4

1344

November

2014

5,5

1345

November

2015

5,0

1346

November

2016

2,0

1347

November

2017

3,8

1348

November

2018

4,5

1349

November

2019

4,1

1350

November

2020

6,9

1351

November

2021

3,8

1352

November

2022

5,5

1353

December

1900

-0,8

1354

December

1901

-3,3

1355

December

1902

-4,1

1356

December

1903

-0,3

1357

December

1904

-2,0

1358

December

1905

0,2

1359

December

1906

-2,3

1360

December

1907

-3,2

1361

December

1908

-0,7

1362

December

1909

-0,8

1363

December

1910

0,4

1364

December

1911

1,5

1365

December

1912

1,9

1366

December

1913

-1,9

1367

December

1914

2,3

1368

December

1915

-6,9

1369

December

1916

-0,5

1370

December

1917

-2,3

1371

December

1918

-1,0

1372

December

1919

-3,2

1373

December

1920

-0,7

1374

December

1921

-0,9

1375

December

1922

-0,4

1376

December

1923

-3,7

1377

December

1924

2,6

1378

December

1925

-4,2

1379

December

1926

-2,7

1380

December

1927

-5,3

1381

December

1928

-1,0

1382

December

1929

3,2

1383

December

1930

1,1

1384

December

1931

-1,5

1385

December

1932

2,6

1386

December

1933

-2,8

1387

December

1934

2,9

1388

December

1935

0,5

1389

December

1936

3,0

1390

December

1937

-3,6

1391

December

1938

-0,2

1392

December

1939

-2,5

1393

December

1940

-2,3

1394

December

1941

-2,4

1395

December

1942

0,2

1396

December

1943

0,6

1397

December

1944

1,8

1398

December

1945

-1,0

1399

December

1946

0,1

1400

December

1947

-1,5

1401

December

1948

2,7

1402

December

1949

1,5

1403

December

1950

-0,6

1404

December

1951

2,4

1405

December

1952

-1,2

1406

December

1953

2,4

1407

December

1954

2,1

1408

December

1955

-2,6

1409

December

1956

0,3

1410

December

1957

-0,4

1411

December

1958

-1,1

1412

December

1959

0,4

1413

December

1960

1,7

1414

December

1961

-2,9

1415

December

1962

-2,7

1416

December

1963

-1,2

1417

December

1964

-0,3

1418

December

1965

-3,4

1419

December

1966

0,2

1420

December

1967

-4,0

1421

December

1968

-0,9

1422

December

1969

-3,4

1423

December

1970

-0,2

1424

December

1971

1,7

1425

December

1972

3,9

1426

December

1973

-1,9

1427

December

1974

1,8

1428

December

1975

1,3

1429

December

1976

-2,0

1430

December

1977

0,5

1431

December

1978

-5,4

1432

December

1979

-1,1

1433

December

1980

-0,2

1434

December

1981

-5,1

1435

December

1982

0,9

1436

December

1983

-0,5

1437

December

1984

1,4

1438

December

1985

-3,7

1439

December

1986

-0,8

1440

December

1987

-0,9

1441

December

1988

-1,8

1442

December

1989

-1,6

1443

December

1990

1,4

1444

December

1991

1,2

1445

December

1992

1,6

1446

December

1993

0,2

1447

December

1994

2,4

1448

December

1995

-4,3

1449

December

1996

-2,6

1450

December

1997

0,1

1451

December

1998

0,2

1452

December

1999

-1,0

1453

December

2000

2,9

1454

December

2001

-1,4

1455

December

2002

-3,4

1456

December

2003

1,5

1457

December

2004

1,6

1458

December

2005

0,1

1459

December

2006

4,9

1460

December

2007

1,8

1461

December

2008

1,5

1462

December

2009

-1,4

1463

December

2010

-6,6

1464

December

2011

2,5

1465

December

2012

-3,0

1466

December

2013

3,4

1467

December

2014

0,5

1468

December

2015

4,1

1469

December

2016

2,2

1470

December

2017

1,5

1471

December

2018

0,8

1472

December

2019

3,0

1473

December

2020

4,0

1474

December

2021

-1,6

1475

December

2022

-1,4

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17